Navigácia

ŠVOČ ŠVK 2010/2011 ŠVK 2009/2010

ŠVK

ŠVOČ

Študentská vedecká konferencia

 

Predmetová komisia Človek a príroda a predmetová komisia Matematika a informatika organizujú študentskú vedeckú konferenciu.

 

Účelom konferencie je poskytnúť priestor študentom na prezentáciu výsledkov ich práce pred širším publikom.

 

Zúčastniť sa môže každý študent našej školy.

Prezentovať môžete prácu z:

matematiky

informatiky

fyziky

chémie

biológie

geografie

geológie

a z príbuzných vedných oblastí.

 

Môžete vystúpiť s prácou, ktorú ste pripravili v rámci vyučovacích predmetov, alebo v rámci rôznych súťaží (olympiády, SOČ, iné), alebo s príspevkom, ktorý pripravíte špeciálne len
na túto konferenciu.

 

Podmienkou účasti je včas odovzdať vyplnenú prihlášku. Termíny budú oznámené vopred. Prihlášky môžete odovzdávať vyučujúcim príslušných predmetov alebo priamo prof. Duchoslavovej a prof. Sedláčkovej.

 

Každý účastník dostane malý darček.

 

Súčasťou konferencie bude aj divácka anketa o najzaujímavejší príspevok. 

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria