• Oznam o stravovaní na

     • Oznam o stravovaní

     •  

      Oznam o stravovaní žiakov Športového gymnázia

      1. Stravovanie v školskom roku 2017/2018 sa začína 5.9.2017 (utorok)
      2. Stravu dostanú vo štvrtok len tí žiaci, ktorí zaplatili načas a ich platba už bola prijatá.
      3. Študent si môže skontrolovať, či má zaplatené a je prihlásený na stravu na stránke www.strava.cz , číslo zariadenia 9254 a svoje prihlasovacie údaje. Žiak, ktorý nestihol zaplatiť, ale má preplatok na strave z predchádzajúceho obdobia sa môže na stravu prihlásiť cez stránku najneskôr o 14.15 predchádzajúceho pracovného dňa pred dňom, kedy chce ísť na stravu. Žiak, ktorého platba prejde na účet je automaticky prihlásený na celý mesiac.
      4. Žiaci, ktorí sa nechcú stravovať odovzdajú čip p. Rábarovej
      5. Žiaci prvého ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie, dostanú od triedneho učiteľa šek na stravu, niektorí sa už boli prihlásiť u pani Rábarovej- tí už šek nedostanú. Na šeku si žiaci vypíšu svoje meno. V prípade, že žiak má záujem platiť bankovým prevodom, číslo účtu je na šeku, variabilný symbol žiak pri prvej platbe nevypisuje, dostane ho až po prihlásení do systému. Pri prvej platbe do kolónky variabilný symbol žiak napíše svoj rok narodenia a do poznámky pre prijímateľa vypíše svoje meno a triedu. Na nasledujúcom šeku už bude pridelené variabilné číslo pre platbu bankovým prevodom.
      6. Žiaci ostatných ročníkov dostali šeky už v júni. Noví stravníci (nie prváci) sa musia prihlásiť u p. Rábarovej, ktorá im vystaví šek.
      7. Žiak, ktorý zaplatí a jeho platba prejde do evidencie p. Rábarovej dostane od triedneho učiteľa čip spolu s prihláškou na registráciu stravníkov. V ten deň, kedy žiak dostane čip, môže ísť na obed.
      8. Registrácia objednávania cez internet slúži na odhlasovanie stravy a evidenciu odobratej stravy, žiak sa na stravu neprihlasuje, zaplatením mesačného poplatku je prihlásený na celomesačný odber stravy automaticky, na stravu sa musí prihlásiť len v prípade, že nezaplatil mesačný poplatok, ale má preplatok z predchádzajúceho obdobia.
      9. Platbu za stravu je potrebné uskutočniť čo najskôr po obdržaní šeku, odporúčame platiť bankovým prevodom z dôvodu, aby platba prešla na účet jedálne a na začiatku mesiaca bol čip touto platbou aktivovaný.
      10. V prípade, že žiak má záujem platiť stravu trvalým príkazom, t.j. každý mesiac fixnú sumu, je potrebné, aby platobný príkaz prebehol do 20. – teho v mesiaci. Platbu trvalým príkazom je potrebné nahlásiť p. Rábarovej. Ak na konci školského roka  vznikne preplatok, bude vrátený na účet, z ktorého chodila mesačne platba. Paušálna suma na mesiac je:
      • malí žiaci (príma, sekunda,tercia, kvarta) ... 28€
      • veľkí žiaci (ostatní)                                   ... 30€
      • celodenná strava (internát)                      ... 65€

      Strava sa odhlasuje vždy deň dopredu do 14:15 hod. (len pracovný deň).

                                                                                                     

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada