• PK SJL

     • Oznamy a novinky


     • LITERÁRNA EXKURZIA 

       

          Žiakom sekundy, tercie a kvarty umožnili profesorky slovenského jazyka absolvovať literárnu exkurziu so zameraním na spoznávanie literárne činných osobností v pôsobnosti nášho regiónu.

           Zanechali dedičstvo, s ktorého obsahom sa zoznámili v Dolnom Dubovom, Naháči, vo Vrbovom i v Piešťanoch. J. I. Bajza, Juraj Fándly, Moric Beňovský a Ivan Krasko zostanú tak uložení v pamäti študentov.

       

      Pred Fándlyho jabloňou v Naháči ("nekvitne a predsa plody dáva")

       

      Výklad lektora v kúrii Morica Beňovského vo Vrbovom.

       

      Pred pomníkom M. Beňovského.

       


      Okresnú súťaž v speve populárnej piesne vyhrala Terézia Gregušová

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      Na stránke školy je publikovaný školský časopis Nový Blesk

       


      Literárno-dejepisná exkurzia Dobrá voda – Modra

           Žiaci prímy, sekundy a tercie absolvovali v októbri 2017 exkurziu, ktorú pre nich pripravili profesorky slovenského jazyka. Hlavným zámerom bolo spoznať miesta kde žili, tvorili, zomreli a sú pochovaní národný buditelia Ján Hollý a Ľudovít Štúr.

           Počasie bolo príjemné a cesta do Dobrej Vody rýchlo ubehla. Expozíciou nás viedla pani lektorka, ktorej výklad bol zaujímavý a spestrený recitovaním veršov zo Svätopluka v bernolákovčine. Keďže je Ján Hollý pochovaný na tamojšom cintoríne, vyšli sme hore briežkom k jeho pomníku, zapálili sviečky, položili chryzantémy a venovali mu tichú spomienku.

           Za poznaním sme pokračovali do Modry. V miestnom múzeu nás privítala pracovníčka, ktorá nás zaujala príjemným hlasom a pútavým výkladom. Prezreli sme si expozíciu Ľudovít Štúr – od štúdia k činom. Zaujímavý bol dobový nábytok, odevy, obrazy, školské pomôcky – počítadlo, tabuľka na písanie, lavice s kalamárom.

           Presunuli sme sa do Pamätnej izby, v ktorej prežil Ľudovít Štúr posledné chvíle svojho života. V malej skromnej izbičke dotĺklo jeho srdce.

           Z námestia so súsoším Štúra, Hurbana, Hodžu a Janka Francisciho viedla naša na cintorín. Zastavili sme sa aj pri niektorých historických budovách, na ktoré je Modra bohatá.

           S mestom sme sa rozlúčili položením kvetov a zapálením sviečok na mieste posledného odpočinku Ľudovíta Štúra.

           Exkurzia nás obohatila o nové vedomosti súvisiace s odkazom pre nás, aj budúce generácie.

       

      Simona Slezáková, Hana Dršková (sekunda)

      FOTOGALÉRIA


      Exkurzia do Tajova a do Jasenovej

              18. júna 2017  žiaci tretieho ročníka navštívili pamätné domy v Tajove a v Jasenovej. Mali možnosť zažiť genius loci priamo na miestach, kde  títo predstavitelia slovenského realizmu  vyrastali.

             Keďže sa v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského nachádza aj múzeum kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša, okrem vedomostí z hodín slovenského jazyka a literatúry sme oprášili aj informácie a poznatky  z fyziky.

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada