• PK Cudzie jazyky

     • Oznamy a novinky 2017/2018

     • Krajské kolo olympiády v AJ

       

      Marek Naňo získal 4. miesto v kategórii 1C v krajskom kole anglickej olympiády , ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 2. 2018.

      Blahoželáme!

       

      Okresné kolo olympiády v AJ

       

      Dňa 16.1.2018 sa konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku mladších žiakov, na ktorom našu školu reprezentovali:

       

      Allan Silberhorn z triedy sekunda v kategórii 1A – skončil na 15.mieste z 21 súťažiacich

      Andrej Krivišík z triedy kvarta v kategórii 1B – skončil na 18.mieste z 25 súťažiacich

       

       

        

      Dňa 17.1.2018 sa konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku starších žiakov, na ktorom našu školu reprezentovali:

       

      David Svatý z triedy III.A v kategórii 2B

      Marek Ďuriš z triedy II.B v kategórii 2A

      Laura Šomráková z triedy III.A v kategórii 2C2

      Všetci traja obsadili vo svojej kategórii 3.miesto.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

       

       


       

      VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA 

      PREKLADATEĽSKEJ SÚŤAŽE  

      JUVENES TRANSLATORES

       

      Dňa 1. 12. 2017 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo súťaže mladých prekladateľov, ktorej organizátorom je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad  v Bruseli.

      Novinkou tohtoročného školského kola bola možnosť poslať víťazný preklad na Generálne riaditeľstvo pre preklad EK v Bratislave. Jeho autor sa dňa 19. 1. 2018 zúčastní celoštátneho prekladateľského seminára.

      Súťaž prebiehala dve hodiny. Žiaci mali možnosť si prakticky vyskúšať profesiu prekladateľa   a popasovať sa s textom tematicky sa viažucim k 60. výročiu založenia Európskej únie.  

      Nakoľko správne a originálne sa im napokon podarilo transformovať cudzojazyčný text do rodného jazyka, posúdili pani Kopčanová a Lukovičová takto:

       

      anglický jazyk:

      1. miesto:        Filip Funovič (4. A)              

      2. miesto:        Vladimíra Kabaňová (4. A)              

      3. miesto:        Laura Šomráková (3. A)

                             

      nemecký jazyk:

      1. miesto:        Simona Machalová (4. A)

      2. miesto:        Janka Uhlíková (4. B)

      3. miesto:        Monika Chmelanová (3. B)

                 

      Prekladateľská súťaž tento rok oslovila 23 žiakov a podľa ich slov bola pre nich užitočnou skúsenosťou. Veríme, že ju dokážu plodne zúročiť vo svojom budúcom profesionálnom živote.

      Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom želáme, aby ich učenie sa a používanie cudzích jazykov napĺňalo radosťou, vedomím slobody a nekonečných možností.

       

       

      Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky.

       

      Dňa 14.1.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 19 žiakov školy, ktorí súťažili v rôznych kategóriách. Najlepší z nich postupujú do okresného kola.

       

       

      KATEGÓRIA 2B

      1.    Svatý David                          III.A

      2.    Sorát Michal                         III.A

      3.    Pončáková Lucia                  IV.A

       

      KATEGÓRIA 2A

      1.    Ďuriš Marek                         II.B

      2.    Zaťková Tereza                    II.S

      3.    Magulová Lenka                  II.B

       

      KATEGÓRIA 2C2

      1.    Šomráková Laura                 III.A

       

      KATEGÓRIA 1A

      1.    Silberhorn Allan                  SEKUNDA

      2.    Henisch Juraj                       PRÍMA

       

      KATEGÓRIA 1B

      1.    Krivošík Andrej                   KVARTA

       

      KATEGÓRIA 1C

      1.    Naňo Marek                         PRÍMA

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada