• PK Človek a príroda

     • 2018 / 2019

     •  

      Členovia PK Človek a príroda v tomto školskom roku:

      1. Mgr. Leo Blažek

      2. Mgr. Jana Duchoslavová

      3. Mgr. Ľudmila Klementisová

      4. Mgr. Ľudovít Kmeťo

      5. RNDr. Ivona Kozániová

      6. Mgr. Klára Odnogová

      7. Ing. Jana Svobodová

      8. Mgr. Marta Szalóová          

      9. Mgr. Zdenka Študencová

      Školský  učebný plán pre tento školský rok - hodiny biológie, fyziky, chémie a ich rozdelenie v jednotlivých ročníkoch si pozriete  TU

      Vzdelávacie štandardy pre biológiu, chémiu a fyziku, platné pre tento školský rok:

      • pre štvorročné gymnázium nájdete TU

      • pre osemročné gymnázium TU

       

       

      Október

      Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave

      15.10. 2018

      Študenti štvrtého ročníka, ktorí  navštevujú voliteľný predmet Seminár z biológie, teda budúci maturanti z biológie, sa zúčastnili demonštračnej pitvy človeka v priestoroch Anatomického ústavu LF UK .

       Táto návšteva bolo zorganizovaná na podnet PaedDr. Radoslava Kvasničáka, PhD., odborného asistenta Katedry biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, v spolupráci s prednostkou kliniky anatomického ústavu  doc.  MUDr. Eliškou Kubíkovou, PhD.

       V rámci výskumnej úlohy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity boli skúmané predstavy a vedomosti študentov o zložení a stavbe ľudského tela vplyvom demonštračnej pitvy človeka.

      Študenti tak mohli, pod odborným vedením vyučujúceho MUDr. Hishama El Falougy, PhD., zažiť atmosféru štúdia anatómie človeka novou  formou , ktorá im umožňuje  lepšie pochopiť stavbu a fungovanie všetkých ľudských orgánov.

      Na zrealizovaní tejto návštevy sa podielali Mgr. Jana Duchoslavová, Mgr.Ľudmila Klementisová a RNDr. Ivona Kozániová.

                 

       

       

       

      September

      Noc výskumníkov

      28. 9. 2018 sa niektorí žiaci 2. ročníka pod dohľadom Mgr. Jany Duchoslavovej a žiaci 3. ročníka zúčastnili na aktivitách v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov v Bratislave. Prezreli si vedecké stánky, a zúčastnili sa na niektorých prednáškach.

       Prednášky:

      • Od športu k zdraviu
      • Keď DNA útočí
      • Malígny melanóm
      • Ako čítame DNA a aký to má význam pre naše zdravie

                        

       

      Trnavské rybníky

       

      5.9. 2018  - Mgr. Jana Duchoslavová , Mgr. Ľdmila Klementisová so žiakmi druhého ročníka CVB.

           Aj tento začiatok školského roka patril prírodovednej exkurzii určenej žiakom druhého ročníka, ktorí si vybrali voliteľný predmet CVIČENIA Z BIOLÓGIE. Miestom exkurzie bol chránený areál Trnavské rybníky. Cieľom učenia priamo v prírode je umocniť preberané učivo, získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia. Vďaka Mgr. Jane Duchoslavovej, ktorá zrealizovala túto „outdoorovú“ edukáciu uprostred nádhernej prírody bohatej na flóru aj faunu, sa nám cieľ určite podarilo naplniť. Skvelú atmosféru si môžete vychutnať na fotkách tu

                   

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada