• Výchovný a kariérny poradca

     • Výchovný a kariérový poradca

     • Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Silvia Václavová

      Konzultácie pre študentov a rodičov :   Kabinet dejepisu (podľa potreby)

       

      • kariérové poradenstvo
      • profesijná orientácia
      • štúdium v zahraničí
      • riešenie osobných a vzťahových problémov
      • riešenie konfliktov
      • riešenie vzdelávacích a učebných problémov
      • ...čo po strednej škole?

       

      ...čo po strednej škole?

      ABSOLVENT SŠ

      - môže si užívať prázdniny, školský rok trvá do 31. augusta

      - ak ide na vysokú školu, štát zaňho platí odvody naďalej

      - ak nepokračuje v štúdiu, ani nezačne pracovať, od 1. septembra musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, alebo sa prihlásiť na úrade práce

       

      Prídavky na deti/

      - ak sa do 31. augusta neprihlásite na úrade práce, ani nezačnete pracovať, rodičom patrí prídavok za júl aj za august

      - ak súvisle pokračujete v štúdiu, rodič poberá prídavok naďalej

       

      SOCIÁLNE POISTENIE

      - absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

      - na rozdiel od zdravotného poistenia štát za študenta neplatí odvody

      - ak sa zamestnáte, zamestnávateľ vás prihlási do registra a poistné odvádza za vás

      - ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr však budúci rok, podľa daňového priznania

       

      ZMENA: Cez prázdniny za vlak platíte !!!!!

      Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi. Absolvovaním záverečnej skúšky totiž prichádzajú o status študenta. „Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko.

       

       

      2019/2020

      Úspešnosť našich absolventov

       

      Názov

      Počet

      Podiel

      ekonómia, manažment 

      20

      21.98%

      matematika/informatika 

      15

      16.48%

      prírodné vedy 

      9

      9.89%

      farmácia, zdravotníctvo 

      7

      7.69%

      humanitné vedy 

      7

      7.69%

      pedagogika 

      6

      6.59%

      technika 

      6

      6.59%

      sociálne vedy a masmédiá 

      4

      4.4%

      šport a telesná výchova

      4

      4.4%

      medicína 

      3

      3.3%

      architektúra a staviteľstvo 

      2

      2.2%

      poľnohospodárstvo, lesníctvo 

      2

      2.2%

      právo

      2

      2.2%

      umenie a kultúra 

      2

      2.2%

      obrana a vojenstvo

      1

      1.1%

      veterina

      1

      1.1%

      26. 9. 2019

      Študenti I.A, I.B, I.S, a kvinty absolvovali prednášku  realizovanou CPPPaP "spoznaj svojich spolužiakov"

       

       

      25. 9. 2019 

      Študenti maturitných ročníkov navštívili GAUDEAMUS - veľtrh vysokých škôl na výstavisku Incheba v Bratislave

       

       

       

       

       

      2018/2019

      Umiestnenie našich absolventov na VŠ

       

                                   
        IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
      Podľa zamerania n % n % n % n % n % n % n %
      ekonomika, manažment, marketing 5 17,2 10 35,7 15 26,3 9 50,0 4 21,1 13 35,1 28 29,8
      psychológia 1 3,4 1 3,6 2 3,5   0,0 2 3,5 2 5,4 4 4,3
      informatika 4 13,8 2 7,1 6 10,5   0,0 1 1,8 1 2,7 7 7,4
      medicína   0,0 1 3,6 1 1,8   0,0   0,0 0 0,0 1 1,1
      architektúra 2 6,9 2 7,1 4 7,0   0,0   0,0 0 0,0 4 4,3
      právo 1 3,4 3 10,7 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
      prírodné vedy 1 3,4 6 21,4 7 12,3   0,0 2 3,5 2 5,4 9 9,6
      technické vedy 7 24,1 1 3,6 8 14,0 3 16,7   0,0 3 8,1 11 11,7
      sociálne vedy, masmediálna komunikácia 2 6,9   0,0 2 3,5 1 5,6 5 8,8 6 16,2 8 8,5
      jazyky 3 10,3   0,0 3 5,3   0,0   0,0 0 0,0 3 3,2
      športové vedy 1 3,4   0,0 1 1,8 3 16,7 1 1,8 4 10,8 5 5,3
      pedagogická fakulta 2 6,9 2 7,1 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
      poľnohospodárstvo   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
      fyzioterapia, zdravotná starostlivosť   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
        29 100,0 28 100,0 57 100,0 18 100,0 19 47,4 37 100,0 94 100,0
                                   
                                   
                                   
                                   
        IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
      Podľa školy n % n % n % n % n % n % n %
      EU BA   0,0 7 25,0 7 11,9 5 23,8   0,0 5 11,6 12 11,8
      STU BA 9 29,0 5 17,9 14 23,7   0,0 2 9,1 2 4,7 16 15,7
      STU MTF TT 2 6,5   0,0 2 3,4 2 9,5   0,0 2 4,7 4 3,9
      TUKE 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      UK BA - manažment 3 9,7   0,0 3 5,1   0,0   0,0 0 0,0 3 2,9
      UK BA - lekárska fakulta   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      UK BA - prírodovedecká fakulta   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      UK BA - FTVŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 1 4,5 4 9,3 5 4,9
      UCM TT 2 6,5 1 3,6 3 5,1 1 4,8 6 27,3 7 16,3 10 9,8
      TU TT 5 16,1 2 7,1 7 11,9 1 4,8   0,0 1 2,3 8 7,8
      UKF NR 2 6,5   0,0 2 3,4   0,0   0,0 0 0,0 2 2,0
      SZU BB   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
      ŽU   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      SPU NR   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
      TU ZV   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
      PEVŠ   0,0   0,0 0 0,0 4 19,0   0,0 4 9,3 4 3,9
      CU BA   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
      ČR 2 6,5 8 28,6 10 16,9   0,0   0,0 0 0,0 10 9,8
      UK (Praha) 2 6,5 3 10,7 5 8,5   0,0 3 13,6 3 7,0 8 7,8
      HOLANDSKO   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      USA   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      NADSTAVBA 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      NEŠTUDUJÚ NA VŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 3 13,6 6 14,0 7 6,9
        31 100,0 28 100,0 59 100,0 21 100,0 22 100,0 43 100,0 102 100,0
                                   

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada