• Legislatíva

     • Legislatíva k maturitnej skúške

     • Vyhláška_č.318/2008_o_ukončovaní_štúdia_na_SŠ

      Vyhláška_č.209/2011_ktorou_sa_mení_a_dopĺňa_vyhláška_318/2008

      Vyhlaska_c._157/2013_Z._z..pdf

      Školský_zákon_245/2008

       

      Novelizácie Zákona č. 245/2008 Z.z.:

      • 464/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

      • 125/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

      neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      • 324/2012Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

      • 390/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a

      o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

      • 037/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      • 184/2009Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

      • 037/2009Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

      (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z.

      • 462/2008Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada