• Deň župy

     • Deň župy 2013

     • 3.10.2013 – DEŇ ŽUPY

      Športové gymnázium J. Herdu sa aktívne zapojilo do  organizovania podujatí pri príležitosti tohtoročného Dňa župy.

      Predmetová komisia Zdravie a pohyb zorganizovala „Mix-volejbalový turnaj“ za účasti štyroch družstiev:

      • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
      • Gymnázium Jána Hollého Trnava
      • Stredná priemyselná škola Trnava
      • Stredná odborná škola automobilová Trnava

      Jednotlivé zápasy prebiehali v priateľskom duchu, v súlade so zásadami fair-play, no predovšetkým poskytli prítomným divákom napínavé a vyrovnané momenty. Hoci výsledné poradie nebolo najdôležitejším motívom organizovania tohto športového podujatia, pre úplnosť uvádzame, že víťazom turnaja sa stalo družstvo z Gymnázia Jána Hollého, pred družstvom Športového gymnázia J. Herdu, na treťom mieste skončila Stredná priemyselná škola. Všetky zúčastnené družstvá boli ocenené diplomami.

      Víťazné družstvo Gymnázia J. Hollého Trnava.

       

           Druhým podujatím organizovaným počas Dňa župy bol Deň otvorených dverí. Toto pre nás už tradičné podujatie sa stretlo z veľkým ohlasom u žiakov základných škôl, čoho najlepším dôkazom bola vysoká účasť žiakov trnavských, ale i mimotrnavských základných škôl.

      Jednotlivé predmetové komisie pripravili pre návštevníkov školy zaujímavý program. Žiaci a ich rodičia mali možnosť vidieť priestory školy, stretnúť sa s pedagógmi, klásť zvedavé otázky.

       

       

      Už prvotná spätná väzba nás uistila o tom, že podujatie bolo zmysluplné a vydarené. Od členov študentského parlamentu, ktorí sprevádzali hostí po škole, získali návštevníci cenné informácie zo života školy a mnohokrát i čosi navyše...

       

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada