• Ponuka krúžkov

     • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2018/2019


     • Bedminton  krúžok - BED

      Krúžok vedie:                       Mgr. Martin Barek

      Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj bedmintonu . Ovládať pravidlá hry. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

      Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

      Deň:                                       utorok

      Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

      Miestnosť:                             Telocvičňa

      Periodicita:                            Každý týždeň

       

       

      Krúžok biblickej olympiády - BIB

      Krúžok vedie: Mgr. Janka Žáková

      Obsahová náplň (cieľ):  príprava na biblickú olympiádu 2018/19 (vedomostná a výtvarná), 

      Pracuje sa s knihami: Rút

                                          Prvá kniha kráľov

                                          Evanjelium podľa Matúša

      Krúžok je určený pre: študenti osemročného  a štvorročného  štúdia 

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: 8. hodina študovňa, pondelok alebo štvrtok  – podľa dohody

      Krúžok začne svoju činnosť od 1.10.2018

       

       

      Floorbalový krúžok - FLO

      Krúžok vedie:                       Mgr. Klára Odnogová

      Obsahová náplň:                   Naučiť sa históriu, súčasný rozvoj a pravidlá hry kolektívneho halového športu a získať pohybové zručnosti pri hre, ktorej cieľom je dopraviť loptičku do súperovej brány

      Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov

      Deň:                                       Streda

      Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

      Miestnosť:                             Telocvičňa

      Periodicita:                            Každý týždeň

       

      Futsalový a nohejbalový krúžok - FUT

      Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

      Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj futsalu a nohejbalu. Ovládať pravidlá oboch upravených futbalových hier v hale. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

      Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov a žiačky

      Deň:                                       pondelok

      Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

      Miestnosť:                             Telocvičňa

      Periodicita:                            Každý týždeň

       

       Matematicko - spoločenský krúžok - MSKz

      Krúžok vedie: RNDr. Ivona Kozániová

      Obsahová náplň (cieľ ):     precvičovanie učiva , prehlbovanie vedomostí z preberaného učiva , riešenie problémových úloh, konzultácie k matematickým úlohám, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí

      Krúžok je určený pre: žiakov triedy  II. S

      Deň: štvrtok 13.30 ( streda 14.30 )

               akcie organizované v mimovyučovacom čase

      Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2018

       

      Príprava na maturitu z angličtiny- MAJ

      Krúžok vedie: Ing. Jana Štefechová

      Obsahová náplň (cieľ): príprava na písomnú časť maturitnej skúšky. Metodika riešenia jednotlivých úloh v maturitných testoch. Postup, ako napísať maturitnú kompozíciu.

      Krúžok je určený pre: žiakov 4., resp. 3 ročníkov.

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: Utorok, 14:30, A2, každý druhý týždeň,

      Začiatok:  18.septembra 2018

       

      Krúžok triedneho učiteľa - KTRy

      Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Rybová

      Obsahová náplň (cieľ): Pracovať na upevnení kolektívu triedy II.B a rozvíjať kultúrne návyky formou:

      ·      návštevy filmových a divadelných predstavení v Trnave, Nitre a Bratislave

      ·      kultúrnych podujatí, napríklad Vianočné trhy v Bratislave, Nádvorie v Trnave

      ·      podporou enviromentálnych návykov - separovanie, vzťah k prírode turistika

      Krúžok je určený pre: žiakov II.B

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: popoludní, v sobotu, podľa konkrétnych podujatí

       

       

      Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - KSBs

      Krúžok vedie:                       Mgr. Hana Brestovanská

      Obsahová náplň:      Krúžok bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity s cieľom kultúrneho, spoločenského alebo športového vyžitia a zomknutia triedneho kolektívu a rozvíjania medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre:  žiakov I.A

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:          podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

      Krúžok začne činnosť: v septembri 2018

       

       

      Krúžok triedneho učiteľa - KTKr

      Krúžok vedie: Gabriela Kraváriková

      Obsahová náplň (cieľ):  návšteva divadelných predstavení  a kultúrnych podujatí, turistické vychádzky do okolia Trnavy, krúžok umožňuje žiakom konzultácie z nemeckého jazyka formou doplnkových cvičení zameraných na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností

      Krúžok je určený pre: žiakov septimy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: utorok 8.00 - 9.35, septima, dvakrát do mesiaca alebo podľa dohovoru so žiakmi v súlade ich tréningového rozvrhu

      Krúžok začne činnosť: 18.9. 2018

       

       

      Kultúrno-spoločenský krúžok – KSBa

      Krúžok vedie: Mgr. Ľubomíra Bučányová

      Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre: žiakov III. A

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

      Začiatok činnosti: september 2018

       

      Kultúrno-spoločenský krúžok – KSKu

      Krúžok vedie: Mgr. Adriana Kubáňová

      Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií (divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,...) . Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre: žiakov I.B

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

      Začiatok činnosti: september 2018

       

       

       Kultúrno-spoločenský krúžok – KSVi

      Krúžok vedie: Mgr. Marianna Vidová

      Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre: žiaci III. B

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

      Začiatok činnosti: september 2018

       

       

      Matematicko-spoločenský krúžok - MSPa

      Krúžok vedie:           Mgr. Eva Píšťanská

      Obsahová náplň (cieľ ):

              príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie podľa potreby

              organizácia a návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí  (divadelné predstavenia, vianočné posedenie...)

      Termín: forma  individuálnych a skupinových konzultácií  a organizácia akcií  v čase mimo       vyučovania

      Krúžok určený pre: žiakov sekundy

      Začiatok činnosti krúžku:   17.9.2018


      Krúžok matematiky a programovania - KMP

      Krúžok vedie:  vyučujúci z PK MAT-INF (podľa prihlásených žiakov)

      Obsahová náplň (cieľ ):     príprava žiakov na matematickú olympiádu a olympiádu v informatike, súťaž ZENIT v programovaní, konzultácie k riešeniam úloh domáceho kola olympiády

      Krúžok je určený pre:       všetkých žiakov 1.- 4. ročníkov gymnázia, ktorí majú záujem o zapojenia sa do vymenovaných súťaží a rozvíjať svoj talent v oblasti matematiky a informatiky

      Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií

      Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2018

       

       

      Matematický krúžok pre maturantov - KMM

      Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

      Obsahová náplň (cieľ ):     Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

      Krúžok je určený pre:       žiakov IV.A, IV.B, IV.S a Oktávy, ktorí navštevujú seminár z matematiky

      Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií v dňoch Pondelok 7.-8. hodina, Streda 1.-2., Piatok 1.-2. hodina podľa dohody so žiakmi

      Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2018

       

      Matematicko-spoločenský krúžok - MSBk

      Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

      Obsahová náplň (cieľ ):     Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie k matematickým a logickým úlohám, konzultácie k riešeniam domáceho kola súťaží, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí

      Krúžok je určený pre: žiakov triedy kvarta

      Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií a akcií organizovaných v mimovyučovacom čase

      Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2018

       POWER „Tréning naviac“ - PT

      Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

      Obsahová náplň:                   Prečo je dôležité neustále zlepšovať svoju schopnosť byť silnejší a prežiť? Ako efektívne posunúť kondičné kapacity svojho tela vpred? Sila, rýchlosť či dynamika nestoja za nič, ak vypustíte paru už v prvej minúte. Ako teda trénovať, aby ste nadobudli funkčnú a vytrvalú svalovú hmotu? Žiaci sa naučia zostaviť si a naplánovať funkčný kondičný tréning, primeraný svojmu veku a schopnostiam. Zároveň získajú vedomosti o správnej strave a pitnom režime v športe.

      Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: streda, 14.30 – 16.00 hod, telocvičňa – posilňovňa, každý týždeň

       Spoločensko-prírodovedný krúžok - SPKm

      Krúžok vedie:Ľudmila Klementisová

      Obsahová náplň: organizácia aktivít v čase mimo vyučovania - divadelné a filmové predstavenia, výstavy, vianočný večierok, nenáročné exkurzie v prírode; vytváranie priestoru pre kooperáciu žiakov pri riešení potenciálnych úloh; konzultácie z predmetov biológia a chémia, formovanie dobrých vzťahov a pozitívnej pracovnej klímy v triede IV. B

      Krúžok je určený pre: žiakov IV. B triedy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: organizácia aktivít mimo školy, prípadne učebňa IV.B, spravidla po 15 – tej hodine, začíname 20. 9. 2018

       Volejbal - VOK

      Krúžok vedie: PaedDr.Peter Toman

      Obsahová náplň (cieľ):.nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a súčinnosti v hre, reprezentácia školy vo volejbale

      Krúžok je určený pre: pre 1. – 4. ročník začiatočníci aj pokročilí

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita každý štvrtok od 14.30 do 16.00 v telocvični

       

       Žurnalistický krúžok  - ZUR

      Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

      Obsahová náplň:

      Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom gymnázia. Žurnalistický krúžok je určený všetkým žiakom Športového gymnázia J. Herdu.

      Krúžok určený:  všetkým žiakom školy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:    online 2 hodiny / týždenne

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada