• Školská jedáleň

     • Kontakt školská jedáleň

     • Telefónne čísla:

      5521207              Oľga Škultétyová - vedúca  ŠJ

      5521206              Martina Šefčíková - administratívna pracovníčka - evidencia stravníkov 033/5521206

       

       

      Prihlasovanie a odhlasovanie stravy cez Internet: 

       https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

       

      Platba za stravu prevodným príkazom

      Účet: SK79 8180 0000 0070 0049 1569 

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada