• KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU

     • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

     • Adresa: 
      Hraničná 12
      820 07, Bratislava 27
      Slovenská republika
      IČO: 36 064 220

      Podateľna:
      pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
      piatok: 8:00 - 14:00
       
      Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
      Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
       
      Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
      Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
      Fax: +421 2 323 132 34
       
      Hovorca:
      mobil: 0910 985 794
      e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

       

      E-mail :
       
      a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

      b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

      c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

      d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

      e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada