• Novinky

     • Maturita 2017
      • Maturita 2017

      • V časti Maturita sú po prihlásení zverejnené informácie o EČ a PFIČ MS 2017 - skupiny písomnej formy, informácie pre žiaka, vzory odpoveďových hárkov, pokyny k vypĺňaniu OH .... Informácie o EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené aj na nástenke pri zborovni.

     • SEMINÁRE - prihlasovanie
      • SEMINÁRE - prihlasovanie

      • Na semináre v školskom roku 2017/2018 je možné prihlásiť sa pomocou www.gymbott@edupage.org - komunikácia - prihlásenie. Aplikácia je prístupná len cez stránku školy, nie je možné prihlásiť sa pomocou mobilnej aplikácie. Prihlasovanie je spustené od 9.1.2017 do 24.3.2017.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada