• Novinky

      • Zmena rozvrhu

      • Od 1.2.2018 bude v platnosti nový rozvrh hodín platný na 2. polrok šk. roku 2017/18.

      • Kritériá na talentové skúšky do športových tried

      • V sekcii Prijímacie skúšky nájdete aktuálne kritériá pre prijatie žiakov základných škôl v rámci talentového konania do športových tried na školský rok 2018/2019.

      • EXKURZIA - NEMECKO

      • MESTÁ HANZY, POBREŽIE SEVERNÉHO A BALTSKÉHO MORA

       Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje exkurziu do severného Nemecka.

       Termín: 6.09. - 10.09.2018 (štvrtok - pondelok)

        Program:

       1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, tranzit cez Českú republiku do Nemecka, ubytovanie v hoteli.

       2. deň – raňajky, prehliadka prístavného mesta Brémy, námestie Marktplatz, socha rytiera Rolanda(UNESCO) a Brémskych muzikantov. V popoludňajších hodinách presun k pobrežiu Severného mora, k prístavnému mestu Cuxhaven. Návšteva národného parku Niedersächsisches Wattenmeer.  Večer ubytovanie v hoteli.

        3. deň – raňajky, presun do hanzového mesta Hamburg. Prehliadka štvrte starého mesta postavenej na hrádzi – Deichstrasse. Presun do mesta marcipánu Lübeck  – gotická radnica, Dóm sv. Jána Krstiteľa (UNESCO), Holjštajnská brána a soľné sklady.  Návšteva  mestečka Rostock. Večer ubytovanie v hoteli.

        4. deň - raňajky, presun na najväčší ostrov Nemecka - Rujana, ležiaci v Baltskom mori. Návšteva národného parku Jasmund  s kriedovými útesmi. Krátka zastávka v mestečku Binz. Poobede presun späť na pevninu, Stralsund  s návštevou  morského  múzea.  Večer ubytovanie v hoteli.

       5. deň – raňajky, transfer cez Nemecko a Českú republiku do SR, príchod vo večerných hodinách.

        

       Cena: 320 €/ os.

        

       Cena zahŕňa:

       - dopravu luxusným klimatizovaným autobusom bez nočných jázd

        - 4x ubytovanie v hoteli  v 2-3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym  zariadením

       - 4x  raňajky

       - sprievodca CK

       - prehliadky podľa programu

       - komplexné cestovné poistenie ECP Plus 3,30 €/os./deň

        

       Bližšie informácie o exkurzii u p.p.Kravárikovej.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada