• Novinky

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Marek Naňo získal 4. miesto, v kategórii 1C, v KK olympiády ANJ , ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2.2018.

       Gratulujeme!

      • Okresnú súťaž v speve populárnej piesne vyhrala Terézia Gregušová

      • Gratulujeme!

      • Maturita 2018 - EČ a PFIČ

      • V sekcii Študenti - Maturita - EČ a PFIČ sú zverejnené informácie o priebehu EČ a PFIČ MS 2018 (vzory odpoveďových hárkov, pokyny na vypĺňanie OH, informácie pre žiaka, ...). Skupiny na EČ a PFIČ sú zverejnené na nástenke pri zborovni ako aj na webovom sídle školy po prihlásení.

      • Matematický klokan

      • Dňa 19. 3. 2018 sa bude konať súťaž Matematický klokan

       Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť, sa môžu prihlasovať v termíne 5. - 9. 2. 2018 u svojho vyučujúceho matematiky, alebo u p. Píšťanskej v kabinete matematiky.

   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada