• Novinky

      • Voliteľné predmety - semináre na šk. rok 2022/23

      • V sekcii SEMINÁRE je zverejnená ponuka voliteľných predmetov na školský rok 2022/2023. Žiaci sa na voliteľné predmety prihlasujú elektronicky v termíne od 10.1.2022 od 8:00 do 31.3.2022 do 12:00. Súčasťou ponuky sú aj anotácie jednotlivých voliteľných predmetov.

      • Pytagoriáda 2021

      • Dňa 9.12.2021 sa konalo školské kolo súťaže Pytagoriáda.

       Do súťaže sa zapojili všetci žiaci triedy Príma. Súťaž prebiehala online formou, takže žiaci riešili 15 matematických úloh pripojení cez kamery a výsledky zapisovali do počítača. Podľa predbežných výsledkov sa 7 prímania stali úspešnými riešiteľmi a majú šancu postúpiť do okresného kola súťaže, ktoré sa budú konať 30.3.2022.

       AJ takto môže vyzerať súťaž v čase pandémie:

      • Olympiáda v NJ

      • Dňa 26.11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku online formou.

       Víťazi školského kola Patrik Partl (I.B) kategória 2A, , Michal Orešanský (III.B) a Lukáš Morvay (III.B) kategória 2B postupujú do okresného kola.

       Patrick Karhan (IV.S) kategória 2C postupuje do krajského kola ONJ.

       Herzlichen Glückwunsch!

      • Best in English

      • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English a z našej školy sa súťaže zúčastnili dvanásti najlepší študenti anglického jazyka.

       Súťaž prebiehala online formou, preto sa žiaci zapojili prezenčnou a aj dištančnou formou.

      • Olympiáda v AJ

      • Dňa 24. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého s azúčastnilo 12 žiakov našejškoly. Žiaci súťažili v 3 rôznych kategóriách.

       Víťazi kategórií Oliver Dóka z riedy II.B a Michal Orešanský z triedy III.B a Adam Buček z triedy II.IS budú našu školu reprezentovať v okresnom kole OAJ.

        

       Víťazom gratulujeme !

      • Rodičovské združenie

      • Dňa 6.12.2021 ( pondelok) o 17:00 sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov klasických a športových tried online formou prostredníctvom MS Teams.

       Link na pripojenie sa k RZ bude rozposielaný v správach triednych učiteľov, alebo sa treba prihlásiť cez žiacke konto v MS Teams.

        

      • Zenit v programovaní 2021

      •  

       Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutočnilo dňa 19. 10. 2021. Do súťaže v kategórii sa zapojili 4 študenti z triedy IV.B: Martin Gregor, Peter Hubina, Ondrej Podhorský a Dominik Sekera. Všetci žiaci programovali v jazyku Python. Na 1. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Martin Gregor a Peter Hubina.

       Školské kolo – 19.10.2021

       Kat.           Meno        Priezvisko       Trieda

       1.               Martin        Gregor               IV.B

       2.               Peter          Hubina               IV.B

       3.               Ondrej        Podhorský          IV.B

       4.               Dominik      Sekera                IV.B

        

       Krajské kolo – 25.11.2021

        

       Martin Gregor bol pozvaný do krajského kola súťaže Zenit v programovaní. Krajské kolo sa konalo dňa 25.11.2021 a Martin sa umiestnil na 9. mieste.

        

       Za reprezentáciu školy všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a gratulujeme. Veríme, že v programovaní budú pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ a bude sa im dariť!

        

        

      • Junior Náboj 2021

      • Medzinárodná matematická súťaž Náboj Junior sa konala dňa 19.11.2021. Našu školu reprezentoval tím 4 žiakov z triedy Kvarta: Artur Dosedla, Samuel Brisuda, Jakub Nádašský, Vivien Vranková. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 453 tímov a náš tím sa umiestnil na peknom 209.mieste.

      • Informatická súťaž iBobor 2021

      • Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže iBobor 2021, ktorá sa konala 8.11.-11.11.2021. Do súťaže sa zapojilo 84 žiakov našej školy: Príma – 17 žiakov, Kvarta – 5 žiakov, 1.+2.ročník -  32 žiakov, 3.+4. ročník – 30 žiakov.

       Úspešnými riešiteľmi sa stalo 15 žiakov. Daniel Vadovič z triedy Kvinta získal plný počet 80 bodov. Srdečne gratulujeme!

       Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách:

       SENIOR (3. a 4.ročník SŠ):

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje