• Novinky

      • Juvenes Translatores

      • Je prekladateľská súťaž pre stredné školy v Európskej únii, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v Bruseli.

       Do jej celoštátneho kola sa z našej školy zapojil maximálny počet súťažiacich – 5 žiakov. V súlade s pravidlami súťaže išlo o žiakov 3. a 4. ročníka a všetci prekladali z angličtiny do slovenčiny. Ich práce posúdili zamestnanci Európskej komisie pre preklad v SR.

        

       Spomedzi 150 doručených prekladov z viacerých jazykov porota udelila:

       • Nine Jurákovej z triedy III.A diplom za 3. miesto

        

       Srdečne blahoželáme!

      • Školské kolo 56. ročníka biologickej olympiády

      • V dňoch 25. a 26. 01. 2022 sa v biologickom laboratóriu našej školy uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie A a B. Školské kolo BIO veľmi precízne pripravila a zrealizovala pani učiteľka Mgr. Jana Duchoslavová.

        

       Kategória A (3. a 4. ročník štvorročného štúdia, resp. 7. a 8. ročník osemročného štúdia)

       • zúčastnilo sa 8 žiakov
       • uskutočnilo sa 26. 01. 2022
       • úspešnými riešiteľmi sa stali 5 žiaci v poradí úspešnosti:
        1. Nina Landigová (IV.A)
        2. Monika Mária Hajtášová (IV.A)
        3. Kvocerová Sára (IV.B)
        4. Anna Otília Žemberová (IV.B)
        5. Vanessa Hriciščová (IV.A)

       Kategória B (1. a 2. ročník štvorročného štúdia, resp. 5. a 6. ročník osemročného štúdia)

       • zúčastnilo sa 8 žiakov
       • uskutočnilo sa 25. 1. 2022
       • úspešnými riešiteľmi sa stali 7 žiaci v poradí úspešnosti:
        1. Patrik Partl (I.B)
        2. Daniela Woziwodská (II.A)
        3. Karol Babčan (II.A)
        4. Riana Žifčáková (II.A)
        5. Samuel Doboš (II.A)
        6. Samuel Krajčovič (II.A)
        7. Nikol Macho (II.A)

        

       Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme. Najlepší vo svojich kategóriách postupujú do krajského kola biologickej olympiády, ktoré sa uskutočnia 23. a 24. 03. 2022.

      • Laboratórne cvičenia seminaristov v laboratóriách FChPT STU v Bratislave

      • Tohtoroční maturanti z chémie, navštevujúci seminár z chémie, si 2.2.2022 mohli svoje teoretické vedomosti prakticky vyskúšať v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

       Spolu so svojimi vyučujúcimi, M.Szalóovou a Ľ.Klementisovou, zažili atmosféru vysokoškolských laboratórnych cvičení. Pod vedením príjemných odborných asistentov si vyskúšali viaceré postupy a techniky pri príprave, separácii a čistení anorganických látok, s ktorými nemali príležitosť sa doteraz stretnúť a vyskúšať si ich. Táto skúsenosť bola pre všetkých vzácna, veľmi inšpirujúca a všetkým potvrdila, že štúdium chémie je ohromne zaujímavé, krásne a perspektívne. Ďakujeme za túto možnosť!

       Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť v albume a viac sa o nej dočítate onedlho v Blesku.

        

       Mgr. Marta Szalóová

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje