• Novinky

      • Exkurzia žiakov Prímy

      •  Piešťany

       „V stredu 27.4.2022 vyrazili žiaci Prímy na exkurziu do Elektrárne Piešťany. A nebola to úplne bežná exkurzia.

       Každý zo žiakov si vyrobil vlastnú elektronickú hru a popritom sa veľa dozvedel o jednoduchých elektrických obvodoch, fyzikálnych značkách, schémach...

       Po niekoľko mesačných pandemických obmedzeniach tak žiaci mohli zažiť učenie mimo školských lavíc a spojiť tak príjemné s užitočným.“

      • Úspech nášho študenta v krajskom kole SOČ

      • Úspech nášho študenta v krajskom kole SOČ

          Začiatkom apríla 2022 sa v Hlohovci konalo krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola.

       Žiak triedy II.A Karol Babčan sa na ňom v silnej konkurencii umiestnil na peknom treťom mieste. Jeho práca „Červená armáda na východnom fronte v druhej svetovej vojne (1941 – 1945)“ pripravená pod vedením Dr. Sokoloviča oslovila porotu ako svojím obsahom, tak aj praktickou časťou.

       V jej rámci Karol prezentoval nielen artefakty z obdobia najväčšieho konfliktu v novodobých dejinách, ale aj predstavil vlastnoručne vytvorenú brožúrku využiteľnú ako doplnkový materiál na hodinách dejepisu.

       Karolovi blahoželáme a prajeme jemu i ďalším našim študentom veľa šťastia aj v nasledujúcich ročníkoch súťaže.

      • Rodičovské združenie

      • 25.4.2022 o 17:00 hod

       Dňa 25.4.2022 ( pondelok) o 17:00 sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov klasických a športových tried prezenčnou formou v kmeňových triedach jednotlivých žiakov. 

      • Úspešná reprezentácia našej školy v krajskom kole chemickej olympiády

      • 7. apríla obidve naše úspešné riešiteľky školského kola chemickej olympiády Danka WoziwodskáGaja Kronome, (II.A), pokračovali v súťaži krajským kolom Chemickej olympiády kategórie B, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka a sexty.

       Súťaž sa konala prezenčne v priestoroch Pedagogickej fakulty TU a zúčastnilo sa jej 15 študentov z gymnázií trnavského kraja.

       Úlohy ChO aj v tejto kategórii prekračujú rozsah stredoškolského učiva, ale naše olympioničky v konkurencii najlepších chemikov trnavského kraja našu školu reprezentovali úspešne  :

       Danka Woziwodská – 6. miesto, úspešná riešiteľka

       Gaja Kronome – 13. miesto

       Danke a Gaji blahoželáme ku krásnym výsledkom, ďakujeme za čas strávený prípravou na súťaž a ochotu reprezentovať našu školu.

       Veríme, že ich úspechy povzbudia aj ďalších našich študentov a pre ne budú motiváciou pre účasť v ďalších súťažiach!

                                                               Mgr. Marta Szalóová

        

      • Návšteva laboratórií FEIT UNIZA v Žiline

      • Vo štvrtok, 07. apríla 2022 sa maturanti – seminaristi z fyziky zúčastnili špeciálnych laboratórnych cvičení na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Laboratórne cvičenia boli venované elektrooptike. Prístup vyučujúcich, ktorí sa rôznym spôsobom zapojili do tejto akcie bol skvelý.

              

               V úvode si študenti pozreli krátke a zaujímavé video (Ako sme za týždeň postavili najmenšiu univerzitu na svete... https://www.youtube.com/watch?v=zdFULNj8Ci0) o možnostiach využitia poznatkov zo študijných odborov Elektrooptika a Fotonika v praxi. Video bolo venované vyhotoveniu „nanomakety“ budovy fakulty nanotechnologiami. Potom nasledovala krátka prednáška – teoretický úvod do laboratórnych cvičení o LED diódach a laserových diódach.

               Prvé laboratórne cvičenie bolo venované meraniam vlastností LED diód a laserových diód (závislosť intenzity svetla diód od vlnových dĺžok, VA charakteristiky, závislosť výkonu diód od veľkosti elektrického prúdu). Študenti mali možnosť aj pozorovať konštrukciu obvodov diódy pod mikroskopom.

               Druhé laboratórne cvičenie bolo venované vlastnostiam zvuku. Študenti realizovali niekoľko pokusov so zvukom – určovanie frekvencie zvuku, meranie rýchlosti zvuku vo vzduchu viacerými metódami a skladanie zvukov so vznikom rázov.

               Na záver prebehla diskusia o možnostiach štúdia na FEIT UNIZA v Žiline a predstavách ďalšieho štúdia našich študentov.

               Času bolo málo, námetov na ďalšie pokusy aj z iných študijných odborov bolo veľmi veľa a tak sme dostali pozvánku aj na ďalšie návštevy fakulty.

       Za poučný a príjemne strávený deň na fakulte organizátorom a všetkým vyučujúcim ďakujeme.

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • „Dňa  30. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórie P6.

        

       Našu školu v okresnom kole reprezentovali 3 žiaci z Prímy:  

       • Tadeáš Fedorišin,
       • Ema Križanovičová
       • Simona Filípková.

       Do okresného kola Pytagoriády P6 sa prebojovalo 79 žiakov a spomedzi nich si naši žiaci vybojovali krásne umiestnenia.

        

       Tadeáš Fedorišin sa umiestnil na 2. mieste, Emka na 6. a Simona na 14. mieste.

        

       Všetkým 3 žiakom srdečne gratulujeme k úspechom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!!! “

        

      • Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

      • 6. apríla sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo prestížnej dejepisnej olympiády českých a slovenských gymnázií.

             Podujatie po privítaní riaditeľom školy PaedDr. Petrom Tomanom otvoril trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič, ktorý v spoločnosti riaditeľa odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Stanislava Pravdu ocenil najmä záujem študentov o históriu a dejinné súvislosti, o to viac v dnešnej dobe, kedy si musia relevantné údaje vyberať zo záplavy často protichodných informácií.

          Je tiež potešiteľné, že v aktuálnom ročníku sa olympiády zúčastnilo viac ako tristo gymnázií z Čiech a Slovenska, ktorí si tohto roku zmerali svoje vedomosti v problematike obdobia druhej svetovej vojny. Práve tá je aj dnes veľmi aktuálna a mala by byť nielen pre dnešnú mladú generáciu mementom v snahách o mierové spolužitie národov. Našu školu na krajskom kole pri účasti pätnástich trojčlenných tímov od Dunajskej Stredy cez Trnavu až po Skalicu reprezentovali Adam Igaz, Hugo Hulík a Marek Dobšovič, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili a skončili len tesne za stupňom víťazov.

           Prvé a druhé miesto obsadili gymnazisti z Piešťan a z trnavského Gymnázia Angely Merici, ktorí postúpili do spoločného česko-slovenského kola v Chebe.

        

       Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v budúcnosti sa na našej pôde podarí zorganizovať ďalšie podobné podujatia, ktoré pomôžu bližšie priblížiť krásu našich národných či svetových dejín širšiemu počtu študentov i pedagógov.

       PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

      • Zbierka na pomoc Ukrajine

      • Vážení kolegovia, milí študenti,

       študentský parlament sa rozhodol zorganizovať finančnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

       Vyjadrime im aj my svoju podporu a spolupatričnosť!

       Zbierka bude prebiehať v priebehu budúceho týždňa od 4.4.- 8.4. 2022  na prízemí vo vestibule školy počas veľkých prestávok.

       Prispieť môžte aj kúpou ručne vyrábaných šperkov.                                               

        

                                                                           ĎAKUJEME! 

                                                                                                                              Váš ŠP 

        

      • Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A a B

      • V stredu 23.3.2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Biologickej olympiády.

       V kategórii A našu školu úspešne reprezentovala Nina Landigová  (4.A), skončila na 6.miesteMonika Mária Hajtášová (4.A), ktorá skončila na 8.mieste. Obe sú úspešnými riešiteľkami krajského kola.

       V  kategórii B sa Danka Woziwodská z 2.A umiestnila na 14.Patrik Partl z 1.B na 18.mieste. Obaja sú úspešnými riešiteľmi krajského kola biologickej olympiády.

       Prehľad výsledkov si môžete pozrieť tu:

       https://gymbott.edupage.org/a/pk-clovek-a-priroda

       Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

                                                                            M.Szalóová

        

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje