• Novinky

      • Matematická olympiáda 2022

      • Dňa 25.1.2022 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády kat. C.

       Na školskom kole sa zúčastnili: Adam Benedik (1.B), Tomáš Racek (1.B) a Daniel Vadovič (Kvinta).

       Na 1.mieste sa umiestnil Daniel Vadovič (Kvinta),  na 2. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Adam Benedik (1.B) a Tomáš Racek (1.B).

       Všetci 3 sa stali úspešnými riešiteľmi a sú navrhnutí na postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 5. 4. 2022.

       Srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za účasť a držíme palce v ďalšej reprezentácii našej školy v krajskom kole MO.

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom našu školu reprezentovali Oliver Dóka z triedy II.B  v kategórii 2A,  Michal Orešanský z triedy III.B v kategórii 2B  a Adam Buček z triedy II.IS  v kategórii 2C2.

       Michal Orešanský a Adam Buček obsadili 3.miesto vo svojej kategórii, Oliver Dóka obsadil 1.miesto vo svojej kategórii a postupuje do krajského kola OAJ, ktoré sa bude konať 8.2.2022.

       Všetkým srdečne blahoželáme.

      • Voliteľné predmety - semináre na šk. rok 2022/23

      • V sekcii SEMINÁRE je zverejnená ponuka voliteľných predmetov na školský rok 2022/2023. Žiaci sa na voliteľné predmety prihlasujú elektronicky v termíne od 10.1.2022 od 8:00 do 31.3.2022 do 12:00. Súčasťou ponuky sú aj anotácie jednotlivých voliteľných predmetov.

      • Pytagoriáda 2021

      • Dňa 9.12.2021 sa konalo školské kolo súťaže Pytagoriáda.

       Do súťaže sa zapojili všetci žiaci triedy Príma. Súťaž prebiehala online formou, takže žiaci riešili 15 matematických úloh pripojení cez kamery a výsledky zapisovali do počítača. Podľa predbežných výsledkov sa 7 prímania stali úspešnými riešiteľmi a majú šancu postúpiť do okresného kola súťaže, ktoré sa budú konať 30.3.2022.

       AJ takto môže vyzerať súťaž v čase pandémie:

      • Olympiáda v NJ

      • Dňa 26.11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku online formou.

       Víťazi školského kola Patrik Partl (I.B) kategória 2A, , Michal Orešanský (III.B) a Lukáš Morvay (III.B) kategória 2B postupujú do okresného kola.

       Patrick Karhan (IV.S) kategória 2C postupuje do krajského kola ONJ.

       Herzlichen Glückwunsch!

      • Best in English

      • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English a z našej školy sa súťaže zúčastnili dvanásti najlepší študenti anglického jazyka.

       Súťaž prebiehala online formou, preto sa žiaci zapojili prezenčnou a aj dištančnou formou.

      • Olympiáda v AJ

      • Dňa 24. 11. 2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého s azúčastnilo 12 žiakov našejškoly. Žiaci súťažili v 3 rôznych kategóriách.

       Víťazi kategórií Oliver Dóka z riedy II.B a Michal Orešanský z triedy III.B a Adam Buček z triedy II.IS budú našu školu reprezentovať v okresnom kole OAJ.

        

       Víťazom gratulujeme !

      • Rodičovské združenie

      • Dňa 6.12.2021 ( pondelok) o 17:00 sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov klasických a športových tried online formou prostredníctvom MS Teams.

       Link na pripojenie sa k RZ bude rozposielaný v správach triednych učiteľov, alebo sa treba prihlásiť cez žiacke konto v MS Teams.

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje