• Novinky

      • Prijímacie skúšky - Gymnázium

      • V sekcii Pre záujemcov o štúdium je zverejnené výsledné poradie uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Jána Bottu 31, Trnava

       G4 - štvorročné štúdium TU

       G8 - osemročné štúdium TU

      • Exkurzia žiakov Prímy

      •  Piešťany

       „V stredu 27.4.2022 vyrazili žiaci Prímy na exkurziu do Elektrárne Piešťany. A nebola to úplne bežná exkurzia.

       Každý zo žiakov si vyrobil vlastnú elektronickú hru a popritom sa veľa dozvedel o jednoduchých elektrických obvodoch, fyzikálnych značkách, schémach...

       Po niekoľko mesačných pandemických obmedzeniach tak žiaci mohli zažiť učenie mimo školských lavíc a spojiť tak príjemné s užitočným.“

      • Úspech nášho študenta v krajskom kole SOČ

      • Úspech nášho študenta v krajskom kole SOČ

          Začiatkom apríla 2022 sa v Hlohovci konalo krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola.

       Žiak triedy II.A Karol Babčan sa na ňom v silnej konkurencii umiestnil na peknom treťom mieste. Jeho práca „Červená armáda na východnom fronte v druhej svetovej vojne (1941 – 1945)“ pripravená pod vedením Dr. Sokoloviča oslovila porotu ako svojím obsahom, tak aj praktickou časťou.

       V jej rámci Karol prezentoval nielen artefakty z obdobia najväčšieho konfliktu v novodobých dejinách, ale aj predstavil vlastnoručne vytvorenú brožúrku využiteľnú ako doplnkový materiál na hodinách dejepisu.

       Karolovi blahoželáme a prajeme jemu i ďalším našim študentom veľa šťastia aj v nasledujúcich ročníkoch súťaže.

      • Rodičovské združenie

      • 25.4.2022 o 17:00 hod

       Dňa 25.4.2022 ( pondelok) o 17:00 sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov klasických a športových tried prezenčnou formou v kmeňových triedach jednotlivých žiakov. 

      • Úspešná reprezentácia našej školy v krajskom kole chemickej olympiády

      • 7. apríla obidve naše úspešné riešiteľky školského kola chemickej olympiády Danka WoziwodskáGaja Kronome, (II.A), pokračovali v súťaži krajským kolom Chemickej olympiády kategórie B, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka a sexty.

       Súťaž sa konala prezenčne v priestoroch Pedagogickej fakulty TU a zúčastnilo sa jej 15 študentov z gymnázií trnavského kraja.

       Úlohy ChO aj v tejto kategórii prekračujú rozsah stredoškolského učiva, ale naše olympioničky v konkurencii najlepších chemikov trnavského kraja našu školu reprezentovali úspešne  :

       Danka Woziwodská – 6. miesto, úspešná riešiteľka

       Gaja Kronome – 13. miesto

       Danke a Gaji blahoželáme ku krásnym výsledkom, ďakujeme za čas strávený prípravou na súťaž a ochotu reprezentovať našu školu.

       Veríme, že ich úspechy povzbudia aj ďalších našich študentov a pre ne budú motiváciou pre účasť v ďalších súťažiach!

                                                               Mgr. Marta Szalóová

        

      • Návšteva laboratórií FEIT UNIZA v Žiline

      • Vo štvrtok, 07. apríla 2022 sa maturanti – seminaristi z fyziky zúčastnili špeciálnych laboratórnych cvičení na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Laboratórne cvičenia boli venované elektrooptike. Prístup vyučujúcich, ktorí sa rôznym spôsobom zapojili do tejto akcie bol skvelý.

              

               V úvode si študenti pozreli krátke a zaujímavé video (Ako sme za týždeň postavili najmenšiu univerzitu na svete... https://www.youtube.com/watch?v=zdFULNj8Ci0) o možnostiach využitia poznatkov zo študijných odborov Elektrooptika a Fotonika v praxi. Video bolo venované vyhotoveniu „nanomakety“ budovy fakulty nanotechnologiami. Potom nasledovala krátka prednáška – teoretický úvod do laboratórnych cvičení o LED diódach a laserových diódach.

               Prvé laboratórne cvičenie bolo venované meraniam vlastností LED diód a laserových diód (závislosť intenzity svetla diód od vlnových dĺžok, VA charakteristiky, závislosť výkonu diód od veľkosti elektrického prúdu). Študenti mali možnosť aj pozorovať konštrukciu obvodov diódy pod mikroskopom.

               Druhé laboratórne cvičenie bolo venované vlastnostiam zvuku. Študenti realizovali niekoľko pokusov so zvukom – určovanie frekvencie zvuku, meranie rýchlosti zvuku vo vzduchu viacerými metódami a skladanie zvukov so vznikom rázov.

               Na záver prebehla diskusia o možnostiach štúdia na FEIT UNIZA v Žiline a predstavách ďalšieho štúdia našich študentov.

               Času bolo málo, námetov na ďalšie pokusy aj z iných študijných odborov bolo veľmi veľa a tak sme dostali pozvánku aj na ďalšie návštevy fakulty.

       Za poučný a príjemne strávený deň na fakulte organizátorom a všetkým vyučujúcim ďakujeme.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje