• Novinky

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • „Dňa  30. 3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórie P6.

        

       Našu školu v okresnom kole reprezentovali 3 žiaci z Prímy:  

       • Tadeáš Fedorišin,
       • Ema Križanovičová
       • Simona Filípková.

       Do okresného kola Pytagoriády P6 sa prebojovalo 79 žiakov a spomedzi nich si naši žiaci vybojovali krásne umiestnenia.

        

       Tadeáš Fedorišin sa umiestnil na 2. mieste, Emka na 6. a Simona na 14. mieste.

        

       Všetkým 3 žiakom srdečne gratulujeme k úspechom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!!! “

        

      • Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

      • 6. apríla sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo prestížnej dejepisnej olympiády českých a slovenských gymnázií.

             Podujatie po privítaní riaditeľom školy PaedDr. Petrom Tomanom otvoril trnavský župan Mgr. Jozef Viskupič, ktorý v spoločnosti riaditeľa odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Stanislava Pravdu ocenil najmä záujem študentov o históriu a dejinné súvislosti, o to viac v dnešnej dobe, kedy si musia relevantné údaje vyberať zo záplavy často protichodných informácií.

          Je tiež potešiteľné, že v aktuálnom ročníku sa olympiády zúčastnilo viac ako tristo gymnázií z Čiech a Slovenska, ktorí si tohto roku zmerali svoje vedomosti v problematike obdobia druhej svetovej vojny. Práve tá je aj dnes veľmi aktuálna a mala by byť nielen pre dnešnú mladú generáciu mementom v snahách o mierové spolužitie národov. Našu školu na krajskom kole pri účasti pätnástich trojčlenných tímov od Dunajskej Stredy cez Trnavu až po Skalicu reprezentovali Adam Igaz, Hugo Hulík a Marek Dobšovič, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili a skončili len tesne za stupňom víťazov.

           Prvé a druhé miesto obsadili gymnazisti z Piešťan a z trnavského Gymnázia Angely Merici, ktorí postúpili do spoločného česko-slovenského kola v Chebe.

        

       Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v budúcnosti sa na našej pôde podarí zorganizovať ďalšie podobné podujatia, ktoré pomôžu bližšie priblížiť krásu našich národných či svetových dejín širšiemu počtu študentov i pedagógov.

       PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

      • Zbierka na pomoc Ukrajine

      • Vážení kolegovia, milí študenti,

       študentský parlament sa rozhodol zorganizovať finančnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

       Vyjadrime im aj my svoju podporu a spolupatričnosť!

       Zbierka bude prebiehať v priebehu budúceho týždňa od 4.4.- 8.4. 2022  na prízemí vo vestibule školy počas veľkých prestávok.

       Prispieť môžte aj kúpou ručne vyrábaných šperkov.                                               

        

                                                                           ĎAKUJEME! 

                                                                                                                              Váš ŠP 

        

      • Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A a B

      • V stredu 23.3.2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Biologickej olympiády.

       V kategórii A našu školu úspešne reprezentovala Nina Landigová  (4.A), skončila na 6.miesteMonika Mária Hajtášová (4.A), ktorá skončila na 8.mieste. Obe sú úspešnými riešiteľkami krajského kola.

       V  kategórii B sa Danka Woziwodská z 2.A umiestnila na 14.Patrik Partl z 1.B na 18.mieste. Obaja sú úspešnými riešiteľmi krajského kola biologickej olympiády.

       Prehľad výsledkov si môžete pozrieť tu:

       https://gymbott.edupage.org/a/pk-clovek-a-priroda

       Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

                                                                            M.Szalóová

        

      • Školské kolo Chemickej olympiády kat. B

      •  

             Úlohy tohto ročníka Chemickej olympiády kategórie B sú zamerané na chémiu uhlíka, kremíka a ich zlúčenín - z anorganickej chémie a na názvoslovie, štruktúru, vlastnosti a reaktivitu nenasýtených uhľovodíkov a ich derivátov z organickej chémie. Náročné úlohy domáceho kola riešili Gaja KronomeDanka Woziwodská, obe z triedy II.A. Dievčatá sa úloh nezľakli a 24.3.2022 riešili aj úlohy školského kola.

       Z možných 60 bodov obe získali potrebný počet bodov, aby sa stali úspešnými riešiteľkami. Veríme, že obe postúpia do najvyššieho kola v tejto kategórii a získajú pozvánku do Krajského kola, ktoré bude 7.4.2022.

        

       Dievčatám gratulujeme a držíme palce!

                                                                                                                 Mgr.Marta Szalóová

      • MATEMATICKÝ NÁBOJ 2022

      • 18. marec 2022 patril na našej škole matematickým hlavičkám.

        

       Päť päťčlenných tímov študentov 1. - 4. ročníkov klasických i športových tried sa zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže Matematický náboj, tentokrát konanej virtuálne. Úlohou tímov je počas 2 hodín vyriešiť čo najviac príkladov. Úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu, sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť a logické myslenie.

       Našim tímom sa darilo.

        

       Zloženie a umiestnenie súťažných tímov:

        

       Junior: 151 tímov ( Slovensko )

       1. K. Martišová, Z. Mrázová, L. Podolan, S. Doboš, S. Krajčovič – 94.
       2. L. Šefčíková, P. Kollarovičová, O. Áč, D. Woziwodská, J. Popovič – 95.
       3. S. V. Lehotský, P. Tepalová, D. Vadovič, A. Benedik, T. Racek -  97.

        

       Senior: 116 tímov ( Slovensko )

       1. M. Postřimovský, M. Gregor, P. Hubina, O. Podhorský, J. Kronome – 53.
       2. N. Blatnická, S. Dutka, L.I lavský, F. Šuplata, P. Drdák – 103.

        

       Všetkým účastníkom gratulujeme, ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Školské kolo SOČ

      •      V pondelok 7. marca sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

             Porotu a spolužiakov zaujala najmä práca žiaka triedy 2.A Karola Babčana o Červenej armáde, v ktorej pútavou formou priblížil nielen jej dejiny či najvýznamnejšie bitky, ale aj výstroj a výzbroj jej bojovníkov.

             Poslucháčov zaujali okrem samotného výkladu aj viaceré dobové exponáty od tankistickej helmy, okuliarov až po dnes už znefunkčnený samopal. Práca je v týchto dňoch aktuálna aj z toho dôvodu, že v radoch Červenej armády bok po boku bojovali nielen Rusi, ale aj Ukrajinci, Bielorusi a príslušníci ďalších slovanských národov. Posolstvo ich vzájomnej spolupráce by malo byť aj pre dnešné národy bývalého Sovietskeho zväzu výzvou na spoluprácu a vzájomný rešpekt.

          Karolovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole SOČ a veríme, že sa mu podarí úspešne reprezentovať našu školu i naďalej.

      • „Čo nám google nepovie“

      • Interaktívna prednáška pre súčasných aj budúcich maturantov z chémie

         V rámci tematického celku Chémia bežného života sme 7.marca 2022 na pôde našej školy privítali Ing.Michaelu Dvorskú, komerčnú riaditeľku firmy Biomin,a.s..

           Vo svojej prednáške „Čo nám google nepovie“ nás sprevádzala svetom minerálov a vitamínov a poukazovala na ich dôležitosť a význam pre zdravie  nielen v tejto náročnej dobe. Pani inžinierka poslucháčom vysvetlila rozdiely medzi liečivami a výživovými doplnkami, oboznámila nás s filozofiou firmy, jej zameraním na využitie prírodných zdrojov a tiež s najnovšími výsledkami ich výskumu a ich uplatnením.

            V interaktívnej časti prednášky mohli študenti porovnávať zdroje informácií, uplatniť kritické myslenie nielen vo vzťahu k zdrojom  ale predovšetkým k výstupom – mohli porovnať doporučené množstvá vitamínov podľa konkrétnych zdrojov, ich vplyv a dôsledky nedostatku, príp.nadbytku, výskyt v potravinách, atď.

            Táto prednáška nám priniesla nielen nové informácie z oblasti chémie bežného života. Dozvedeli sme sa, že v našej blízkosti je malá, lokálna firma, ktorej produkty môžu byť pre každého z nás veľmi zaujímavé. A čo je nie menej dôležité, je ľudský rozmer tejto prednášky, keď pani Ing.Dvorská študentov inšpirovala, motivovala, nadchla  a tým prispela k rozvoju nových kompetencií študentov – nielen tých vzdelávacích.

        

       Ďakujeme pani inžinierke za čas, prajeme veľa dobrých nápadov a úspechov pri ich realizácii a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

        

       Mgr. Marta Szalóová

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje