• Novinky

      • Olympiáda v Anglickom jazyku

      •  

       Dňa 14. 11. 2017 sa uskutoční na našej škole olympiáda v anglickom jazyku!

        

     • Potulky Malým Rímom
      • Potulky Malým Rímom

      • V nedeľu, 17. 9. 2017, sa členovia biologického krúžku, s Mgr. Duchoslavovou, zúčastnili na prednáške v teréne Kamenného mlyna v rámci mestom Trnava organizovaných potuliek Malým Rímom. Viac sa o akcii dočítate  v  PK Človek a príroda

        

     • Vzdelávanie v prírode - Trnavské rybníky
      • Vzdelávanie v prírode - Trnavské rybníky

      • V piatok, 8. septembra 2017, sa študenti druhého ročníka, v rámci voliteľného predmetu Cvičenia z biológie zúčastnili na poznávacej exkurzii v Chránenom areáli Trnavské rybníky. Ako sa exkurzia vydarila si prečítajte v  PK Človek a príroda

                                                                   

     • Metodický seminár na tému Genetika
      • Metodický seminár na tému Genetika

      •      V stredu 13. 9. 2017 sme využili ponuku Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Dekanátom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnili sa na Metodickom seminári pre učiteľov biológie na tému GENETIKA. Viac informácii nájdete v  PK Človek a príroda

     • Noc výskumníkov v Starej tržnici
      • Noc výskumníkov v Starej tržnici

      • 29. septembra 2017 sa členovia biologického krúžku zúčastnili na Noci výskumníkov v Bratislave v Starej tržnici.  Čo tam zažili, s kým a s čím sa tam stretli, si môžete prečítať PK Človek a príroda

     • Návšteva v Centre vedecko-technických informácií SR
      • Návšteva v Centre vedecko-technických informácií SR

      •      Vo štvrtok, 26. októbra 2017,  sa študenti seminárov z biológie a chémie z tretích a štvrtých  ročníkov, septimy a oktávy,  zúčastnili exkurzie v Centre vedecko-technických informácií SR Bratislave. Na prednáške Potrebujeme vakcíny proti vírusom? a v diskusii po nej, získali informácie o vírusoch, o potrebe očkovania proti nim, ale aj o tom, prečo sa nedajú vyrobiť univerzálne vakcíny...

     • Týždeň vedy
      • Týždeň vedy

      •   8.11.2017 sa vyše 100 študentov prírodovedných seminárov a cvičení z druhých, tretích a štvrtých ročníkov zúčastnilo, v rámci Týždňa vedy,  Workshopu o prírodných vedáchna tému: Technológie budúcnosti. Viac  PK Človek a príroda

      • Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii

      • Upratovačka v poobedňajšej zmene

       Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

                                                  poobedňajšia zmena od 12:00  - 20:00 hod.

        

       Predpokladaný nástup do práce: 1. 1. 2018

       Podmienky prijatia:

       • zdravotný stav zodpovedajúci pracovnej pozícii, bezúhonnosť, zodpovednosť a samostatnosť

       Požadované doklady:

       • písomná žiadosť

       Bližšie informácie v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 14:00 hod.  na tel. čísle 033/55 838 20

       Žiadosti zasielajte na adresu školy.

      • Fyzikálny náboj 2017

      • Blahoželáme nášmu úspešnému tímu zo IV.B - Duda, Fried, Klenovič, Réves, Trajlínek k vzornej reprezentácii našej školy v riešení netradičných fyzikálnych úloh. Náš tím obsadil krásne 27. miesto z 55 tímov zo slovenských  gymnázií. Celoslovenské výsledky.

     • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE
      • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE

      • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE - Obrázok 1

       Exkurzia do Francúzska – Provence


                 V dňoch 21. 9. - 26. 9. 2017 sme my, žiaci druhého, tretieho aj štvrtého ročníka, navštívili čarovný región Francúzska  Provence, ktorú organizovala PK cudzích jazykov.

                Naša exkurzia sa začala tranzitom cez Rakúsko a Taliansko. Na počudovanie, cesta ubehla veľmi rýchlo a my sme sa po osemnástich hodinách ocitli v krásnom Monaku. Deň sa začal prechádzkou po Monaku, navštívili sme kniežací palác  a Oceánografické múzeum.

       Po namáhavom, ale o to krajšom slnečnom dni, sme sa presunuli do Nice, kde sme strávili prvú noc. Na druhý deň sme sa zobudili do upršaného rána, avšak ani takéto počasie nám nepokazilo naše plány vidieť Nice. Celé dopoludnie sme strávili prehliadkou Nice, kde nás asi všetkých najviac zaujalo more, trhy, ale, samozrejme, aj celková atmosféra  mesta.

       Popoludní sme navštívili Múzeum levandule. Tu sme sa nadýchali nielen krásnej levanduľovej vône, ale nasali sme aj vône francúzskeho južanského vidieka. V podvečerných hodinách sme sa presunuli do Avignonu, kde sme si prešli  pápežský palác a videli krásy tohto mesta vrátane povestného Avignonského mosta.

       Tretí deň začal prechádzkou po unikátnom rímskom viadukte  Pont du Gard a pokračoval návštevou rímskeho amfiteátra v Arles, kde bývajú býčie zápasy dodnes! V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do dedinky Saint – Maries de la Mer,  kde sme mohli využiť čas tak,  ako to každému vyhovovalo. Večer sme sa presunuli do Marseille, kde sme strávili poslednú noc.

       Náš posledný deň bol jeden z najkrajších! Doobeda sme sa preplavili na romantický ostrov If, známy z románu Gróf Monte Christo. Boli sme oslovení francúzskymi stredoškolákmi a zapojili sme sa do tanca, aby sme podporili ich školský projekt. Ďalším naším cieľom  bolo  vidieť baziliku čiernej Madonny – Notre Dame de la Garde, ktorá sa honosne vyníma nad mestom. Zvyšok dňa sme mali pre seba a väčšinou sme ho využili nákupmi a poznávaním mesta v okolí prístavu. Náš posledný deň sme ukončili NAJLEPŠOU večerou, ktorá bola typicky francúzska! Nakoniec sme sa najedení, spokojní, očarení,  ale aj smutní vybrali na dlhú cestu na Slovensko.

        Z Provensálska si všetci odnášame nezabudnuteľné zážitky a sme vďační, že sme takéto niečo mohli zažiť.

        

        

        

     • PK ZDRAVIE A POHYB
      • PK ZDRAVIE A POHYB

      • Výsledky našich žiakov v školských športových súťažiach za mesiac september 2017 nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

     • Verejná zbierka Biela pastelka
      • Verejná zbierka Biela pastelka

      • Športové gymnázium Jozefa Herdu sa dňa 22.9.2017 zúčastnilo verejnej zbierky Biela pastelka 2017, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Organizáciu na škole mala študentská rada. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 106,12 €. Za celý Trnavský kraj sa vyzbierala suma 10 690,23€.

       Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k verejnej zbierke a tým zabezpečili napr.  bezplatné sociálne služby pre zrakovo postihnutých.

       Verejná zbierka Biela pastelka - Obrázok 1

        

        

     • Exkurzia do Provensálska
      • Exkurzia do Provensálska

      • Exkurzia - FRANCÚZSKO

       Predmetová komisia cudzích jazykov zoorganizovala exkurziu do južného Francúzska.

       Termín: 21.9.- 26.9.2017

       Program zájazdu:

                         1. deň:     odchod zo Slovenska v poobedňajších  hodinách , cesta cez Rakúsko a Taliansko

       2. deň:     V ranných hodinách príchod do Monaca. Prehliadka Kniežacieho paláca + výmena stráží. Popoludní cesta vláčikom do Monte Carla, návšteva Oceánografického múzea. Po rozchode presun autobusom do Nice. Ubytovanie v blízkosti Nice.

       3. deň:    Dopoludnia prehliadka Nice, presun do Avignonu. Cestou navštívime Múzeum levandule. Prejdeme po Avignonskom moste „Sur le pont d´Avignon“ a navštívime Pápežský palác. Ubytovanie v Avignone.

       4. deň: Ráno uvidíme unikátny rímsky viadukt v Pont du Gard, presun do Arles - návšteva rímskeho amfiteátra. Popoludní navštívime Camargue - prírodný park s plameniakmi a divokými kamargskými koníkmi. Saint - Maries de la Mer - 40-minútový okruh vláčikom nám umožní vidieť deltu rieky Rhone. Večer presun do Marseille, ubytovanie.

       5.deň:  Navštívime jedno z najstarších francúzskych miest - Marseille. Doobeda sa preplavíme na romantický ostrov If, známy z románu Gróf Monte Cristo. Uvidíme tiež baziliku čiernej Madonny Notre Dame de la Garde, románsko-byzantskú katedrálu de la Major. Podvečer odjazd na Slovensko.

       6. deň: príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách

        

      • Exkurzia do Bratislavy

      • Vo štvrtok 28.9.2017 študenti IV.B triedy absolvovali exkurziu po všetkých dôležitých miestach a pamiatkach v Bratislave s výkladom v anglickom jazyku, ktorý si sami pripravili.

       Exkurzia do Bratislavy - Obrázok 1

     • Opravný termín - ÚFIČ MS
      • Opravný termín - ÚFIČ MS

      • Opravný termín - ústna maturitná skúška

       11. september 2017 - SJL, ANJ-B2, BIO, OBN, MAT

       12. september 2017 - DEJ

       Žiaci, ktorí majú opravnú maturitnú skúšku, dostanú pozvánku s presným harmonogramom.

     • Dni zdravia 2017
      • Dni zdravia 2017

      • V dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo Športové gymnázium J. Herdu ako súčasť projektu mesta Trnava Dni zdravia 2017

     • Výročná správa
      • Výročná správa

      • O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2016/2017, ktorú nájdete v sekcii Výročná správa.

     • Exkurzia na trnavskej skládke
      • Exkurzia na trnavskej skládke

      • 22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi Ing.Svobodovou a Mgr.Szalóovou  na exkurzii na trnavskej skládke komunálneho odpadu. Viac a aj foto je v PK Človek a príroda

     • Exkurzia v botanickej záhrade
      • Exkurzia v botanickej záhrade

      •    31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom. Takéto interaktívne vyučovanie sa veľmi páčilo vyučujúcim aj študentom. Viac nájdete v PK Človek a príroda

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada