• Novinky

     • Exkurzia do Štrasburgu
      • Exkurzia do Štrasburgu

      • 11. - 15. 6. 2017 Štrasburg

       Na pozvanie europoslanca Branislava Škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková Richard Tomly a Mgr. Eva Luikovičová zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu, prácou zamestnancov tejto významnej európskej inštitúcie, predstaviť im našu školu a v neposlednom rade si pozrieť mesto Štrasburg.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B,C a D. V kategórii C nás reprezentoval Gregor Lesay z II.A.   PK Človek a príroda

      • PK Človek a spoločnosť

      • 5. 4. – 7. 4. 2017  XIX. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv Andrea Orešanská zo IV.B získala 1.  miesto za úvahu písanú v anglickom jazyku na tému „Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy?“ Garantom bolo UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a AllianzKulturstiftung: Projekt „Vzdelanie pre Európu práv“.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) premenili dievčatá zo súčasnej IV.B, pod vedením pani profesorky  Duchoslavovej a v spolupráci s ochotnými rodičmi, krásnu zeleň okolo školy na malú školskú botanickú záhradu. Dievčatá vyrobili k jednotlivým exponátom pútavé informačné tabuľky. Už teraz využívame botanickú záhradu vo vyučovaní a niektoré triedy ju dokonca plánujú rozšíriť o „svoje“ stromy.  Tešíme sa, ďakujeme! Foto si budete môcť onedlho pozrieť vo fotogalérii.  PK Človek a príroda

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 19. apríla sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore Zámockého ostrova zámku Orth an der Donau v Národnom parku Donau Auen. Viac sa dočítate v  PK Človek a príroda

     • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017
      • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017

      • Oficiálne výsledky EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené po prihlásení.

       Ústne maturitné skúšky začínajú 29.5.2017

       Maturitný rozvrh žiaka je zverejnený po prihlásení.

     • Výsledky prijímacích skúšok
      • Výsledky prijímacích skúšok

      • V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnené výsledné kódované poradie uchádzačov prihlásených do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Všetci uchádzači úspešne vykonali prijímacie skúšky a splnili kritériá. Zápis prijatých uchádzačov podľa plánu výkonov sa uskutoční 19.5.2017 od 10:00 - 15:00 v riaditeľni. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

     • Ponuka práce
      • Ponuka práce

      • Prijmeme do školskej jedálne od 1. septembra 2017 :  
        
        1  kuchárku na dvojzmennú prac. dobu s výučným listom kuchár alebo cukrár
        
        2  pomocné kuchárky - nevyučené v odbore, na jednozmennú prevádzku
        
       Kontakt:   Oľga Škultétyová, vedúca ŠJ
                        033/5521207
                        033/5521206
     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategórie C.  Účastníci aj ich výsledky sú v  PK Človek a príroda

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 6.apríla 2017 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Naši študenti zabojovali aj v tejto súťaži, a ako sa umiestnili, si môžete pozrieť v PK Človek a príroda  

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Prijímacie skúšky na študijný odbor 7902J gymnázium sa uskutočnia 9.5.2017 - 1. termín o 8:00, 11.5.2017 - 2. termín o 8:00.

       V sekcii Prijímacie skúšky  je zverejnený kódovaný zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle §  65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov (v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%) a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

       Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude dňa 11.5.2017 od 9:00-11:00.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • V utorok 28.2.2017 sa študenti z II.A a II.B zúčastnili na filmovom predstavení Nebo a ľad o výsledkoch práce francúzskeho glaciológa Clauda Loriusa. Viac nájdete v PK Človek a príroda

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 9.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 28-30.3.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 5.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 4.-5.4.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • O princípoch stravovania v tomto ročnom období nám prišla porozprávať doktorka hygieny výživy MVDr.Elena Jandová. Viac sa dočítate v sekcii PK Človek a príroda

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada