• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Všetkých záujemcov o štúdium na Športovom gymnáziu J. Herdu, deviatakov, piatakov a všetkých rodičov srdečne pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 14:00 hod.

       Program a bližšie informácie nájdete TU

       Tešíme sa na stretnutie s vami!

      • Náboj Junior 2017

      • Dňa 24.11.2017 sa na ZŠ Spartakovská konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR. Našu školu reprezentoval 4-členný tím zložený zo žiakov Tercie a Kvarty: Patrik Drdák, Júlia Beťková, Agatha Hudeková a Ema Šurinová. Náš tím sa umiestnil na 15. mieste v konkurencii 30 tímov z Trnavy a okolia.

       Fotografie zo súťaže nájdete tu.

      • Župné štipendium 2017

      • Pri príležitosti Dňa študentstva Trnavský samosprávny kraj každoročne oceňuje najlepších študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi ocenenými nechýbali ani naši žiaci. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

      • ISIC prevzatie preukazu

      • Na nástenke pri suplovačke je zverejnený zoznam žiakov, ktorí si môžu od 20.11.2017 prísť s fotografiou po preukaz. Preukazy budú prichádzať priebežne. Sledujte oznamy.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 14.1.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 19 žiakov školy, ktorí súťažili v rôznych kategóriách. Najlepší z nich postupujú do okresného kola.

       KATEGÓRIA 2B

       1.     Svatý David                         III.A
       2.     Sorát Michal                        III.A
       3.     Pončáková Lucia                 IV.A

        KATEGÓRIA 2A

       1.     Ďuriš Marek                         II.B
       2.     Zaťková Tereza                   II.S
       3.     Magulová Lenka                  II.B

        KATEGÓRIA 2C2

       1.     Šomráková Laura                III.A

        KATEGÓRIA 1A

       1.     Silberhorn Allan                  SEKUNDA
       2.     Henisch Juraj                      PRÍMA

        KATEGÓRIA 1B

       1.     Krivošík Andrej                   KVARTA

        KATEGÓRIA 1C

       1.     Naňo Marek                         PRÍMA

        

      • Juvenes Translatores 2017

      • 11. ročník súťaže pre mladých prekladateľov

       Školské kolo sa uskutoční dňa 1. 12. 2017 od 10:00 – 12:00 v spoločenskej miestnosti.

       Schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku je veľkou devízou mladých ľudí, ktorí vstupujú na trh práce. Dnešné hospodárstvo charakterizuje prepojenosť a globalizácia. Zamestnávatelia preto hľadajú viacjazyčných kandidátov, ktorí sú schopní prispôsobiť sa medzinárodnému kontextu a uspieť v ňom.

       Cieľom prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores je podporiť, zviditeľniť a oceniť jazykové vzdelávanie a inšpirovať mladých lingvistov, aby zvážili kariéru v oblasti prekladu.

       Naša škola sa už roky zapája do tejto súťaže, ktorú pre školy v Európskej únii organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.

       Ani tento rok nepatríme medzi 13 vylosovaných škôl zo Slovenska, ktoré sa priamo zúčastnia európskeho kola súťaže.

       Napriek tomu už tradične umožňujeme našim žiakom otestovať si svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v školskom kole súťaže.

       Školské kolo súťaže Juvenes Translatores je určené jazykovo zdatným žiakom 3. a 4. ročníka. Ich úlohou je preložiť jednostranový text zo zvoleného cudzieho jazyka do materinského jazyka. Počas súťaže nie je dovolené používať počítače, ani iné elektronické zariadenia.

      • Hodina deťom

      • Dňa 11.10. 2017 sa uskutočnila verejná zbierka Hodina deťom, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Naši dobrovoľníci  vyzbierali v uliciach Trnavy sumu 199,12 €.

       Gymnázium J. Herdu ďakuje všetkým, ktorí prispeli a tým pomohli deťom a ich rodinám na celom Slovensku.

        

      • ISIC - preukazy

      • ISIC - preukazy platba

       Spoločnosť CKM, ktorá je držiteľom licencie ISIC EURO 26 a ITIC pre Slovenskú republiku a od 19.10.2017 opäť vydáva preukazy aj s funkciou dopravnej karty v sieti MHD, SAD aj ŽSR.

       Z tohto dôvodu sa mení cena preukazu na 20€, v tejto cene je zahrnuté vydanie preukazu, študentské zľavy vo vybraných spoločnostiach na medzinárodnej úrovni aj zľavy na dopravu.

       Žiaci, ktorí majú preukaz bez čipu platný do 31.12.2017 budú platiť 17,50€

       Platba – každý záujemca, ktorý vyplnil prihlášku musí zaplatiť uvedenú sumu na účet a následne po realizovaní platby škola požiada o vydanie čipového preukazu – dodanie cca do 30 dní

       Pri úhrade je povinné uvádzať nasledovné identifikačné údaje:

       číslo účtu v Tatra banke: SK39 1100 0000 0029 4804 3493

       špecifický symbol platby pridelený škole: 389761

       variabilný symbol – dátum narodenia žiaka v tvare: DDMMRRRR

       do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka, názov školy a triedu žiaka

        

       vzor: Anna Nová je narodená 12.5.2005, žiačka III.B, Športové gymnázium J. Herdu Trnava

       číslo účtu: SK39 1100 0000 0029 4804 3493

       variabilný symbol: 12052005

       špecifický symbol: 389761

       poznámka: Anna Nová, ŠGJH TT, III.B

        

       Preukaz je platný, ak je na ňom fotografia.  Zabezpečte si preto prosím farebnú fotografiu o  rozmere 28 x 34 mm, ktorú vám pri vydávaní  preukazu nalepí na preukaz zamestnanec školy.

        

       Platnosť preukazu:

       • doprava autobusy: do 31.8. 2018
       • doprava vlaky: do 30.6. 2018 – po tomto termíne si žiak predĺži platnosť prostredníctvom terminálu, ktorý bude v budove našej školy (predĺžiť platnosť si môžu len žiaci, ktorí budú pokračovať v štúdiu na našej škole)
       • zľavy v obchodoch, kníhkupectvách, reštauráciách ...   sú platné do 30.9.2018

       Držiteľ preukazu si bude môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu, kde nájde všetkých partnerov (na celom svete)  a ktorá nahrádza plastový preukaz. Po prihlásení do aplikácie sa totiž každý držiteľ preukazu môže preukázať aj virtuálnym preukazom v tejto aplikácii a uplatniť si tak zľavu(aplikácia neslúži na dopravu).

       Po obdržaní preukazu – pred prvým použitím na železnici - je potrebné ísť na železnicu preukaz aktivovať (registrovať ISIC). Pre autobusovú dopravu to netreba – preukaz platí hneď.

        

      • ŠKOLA ROKA

      •   Príjemná atmosféra a srdečnosť širokého kolektívu hostiteľskej školy – ZŠ Nábrežná Nové Zámky - to všetko naznačovalo, že celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 2016/2017 bude patriť k príjemným podujatiam v jeho už pomerne bohatej histórii. Všetko išlo dňa 8.11.2017 presne podľa časového harmonogramu a v duchu precízne pripravenej réžie pod vedením riaditeľa školy a jeho pedagogického zboru.

            Na podujatí sa zúčastnili čestní hostia, medzi ktorými nechýbal predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marian Majzlík, riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký, čestný predseda SAŠŠ Anton Javorka. Potleskom prítomní privítali aj vynikajúceho bývalého slovenského futbalistu Jozefa Štibrányiho či slovenského reprezentanta v hádzanej Tomáša Stráňovského.

            Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žiakov ZŠ Nábrežná Nové Zámky vypĺňal prestávky medzi vyhodnotením jednotlivých kategórií. Nás teší, že medzi päticou ocenených stredných škôl z celého Slovenska v kategórii chlapcov a dievčat ani tento rok nechýbalo Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava. Škola tak získala nielen honor Školy roka, ale aj finančné ocenenie na nákup športových pomôcok.

          

      • Deň pomoci deťom

      • Naša škola sa aj tento rok zapojila do celonárodnej charitatívnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa uskutoční 10. 11. 2017 v uliciach miest a obcí Slovenska.

       Hodina deťom je verejná zbierka v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

      • Literárno-dejepisná exkurzia Dobrá voda – Modra

      • Žiaci prímy, sekundy a tercie absolvovali v októbri 2017 exkurziu, ktorú pre nich pripravili profesorky slovenského jazyka. Hlavným zámerom bolo spoznať miesta kde žili, tvorili, zomreli a sú pochovaní národný buditelia Ján Hollý a Ľudovít Štúr. Viac sa  dočitate v sekcii PK SJL

     • Súťaž iBobor
      • Súťaž iBobor

      • V dňoch 6.-10.11.2017 sa uskutoční školské kolo celoslovenskej informatickej súťaže iBobor v učebniach P1 a P2. Prihlásení žiaci sú uvedení v priloženom zozname, kde nájdu presný dátum a čas súťaže.

       iBobor_2017_rozpis.pdf

     • Potulky Malým Rímom
      • Potulky Malým Rímom

      • V nedeľu, 17. 9. 2017, sa členovia biologického krúžku, s Mgr. Duchoslavovou, zúčastnili na prednáške v teréne Kamenného mlyna v rámci mestom Trnava organizovaných potuliek Malým Rímom. Viac sa o akcii dočítate  v  PK Človek a príroda

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje