• Novinky

      • Juvenes Translatores 2017

      • 11. ročník súťaže pre mladých prekladateľov

       Školské kolo sa uskutoční dňa 1. 12. 2017 od 10:00 – 12:00 v spoločenskej miestnosti.

       Schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku je veľkou devízou mladých ľudí, ktorí vstupujú na trh práce. Dnešné hospodárstvo charakterizuje prepojenosť a globalizácia. Zamestnávatelia preto hľadajú viacjazyčných kandidátov, ktorí sú schopní prispôsobiť sa medzinárodnému kontextu a uspieť v ňom.

       Cieľom prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores je podporiť, zviditeľniť a oceniť jazykové vzdelávanie a inšpirovať mladých lingvistov, aby zvážili kariéru v oblasti prekladu.

       Naša škola sa už roky zapája do tejto súťaže, ktorú pre školy v Európskej únii organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.

       Ani tento rok nepatríme medzi 13 vylosovaných škôl zo Slovenska, ktoré sa priamo zúčastnia európskeho kola súťaže.

       Napriek tomu už tradične umožňujeme našim žiakom otestovať si svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v školskom kole súťaže.

       Školské kolo súťaže Juvenes Translatores je určené jazykovo zdatným žiakom 3. a 4. ročníka. Ich úlohou je preložiť jednostranový text zo zvoleného cudzieho jazyka do materinského jazyka. Počas súťaže nie je dovolené používať počítače, ani iné elektronické zariadenia.

      • Hodina deťom

      • Dňa 11.10. 2017 sa uskutočnila verejná zbierka Hodina deťom, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Naši dobrovoľníci  vyzbierali v uliciach Trnavy sumu 199,12 €.

       Gymnázium J. Herdu ďakuje všetkým, ktorí prispeli a tým pomohli deťom a ich rodinám na celom Slovensku.

        

      • Olympiáda  v nemeckom jazyku 

      • Dňa 22. 11. 2017 (streda) sa na našej škole uskutoční školské kolo olympiády v nemeckom jazyku o 8:00 hod.

      • ISIC - preukazy

      • ISIC - preukazy platba

       Spoločnosť CKM, ktorá je držiteľom licencie ISIC EURO 26 a ITIC pre Slovenskú republiku a od 19.10.2017 opäť vydáva preukazy aj s funkciou dopravnej karty v sieti MHD, SAD aj ŽSR.

       Z tohto dôvodu sa mení cena preukazu na 20€, v tejto cene je zahrnuté vydanie preukazu, študentské zľavy vo vybraných spoločnostiach na medzinárodnej úrovni aj zľavy na dopravu.

       Žiaci, ktorí majú preukaz bez čipu platný do 31.12.2017 budú platiť 17,50€

       Platba – každý záujemca, ktorý vyplnil prihlášku musí zaplatiť uvedenú sumu na účet a následne po realizovaní platby škola požiada o vydanie čipového preukazu – dodanie cca do 30 dní

       Pri úhrade je povinné uvádzať nasledovné identifikačné údaje:

       číslo účtu v Tatra banke: SK39 1100 0000 0029 4804 3493

       špecifický symbol platby pridelený škole: 389761

       variabilný symbol – dátum narodenia žiaka v tvare: DDMMRRRR

       do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka, názov školy a triedu žiaka

        

       vzor: Anna Nová je narodená 12.5.2005, žiačka III.B, Športové gymnázium J. Herdu Trnava

       číslo účtu: SK39 1100 0000 0029 4804 3493

       variabilný symbol: 12052005

       špecifický symbol: 389761

       poznámka: Anna Nová, ŠGJH TT, III.B

        

       Preukaz je platný, ak je na ňom fotografia.  Zabezpečte si preto prosím farebnú fotografiu o  rozmere 28 x 34 mm, ktorú vám pri vydávaní  preukazu nalepí na preukaz zamestnanec školy.

        

       Platnosť preukazu:

       • doprava autobusy: do 31.8. 2018
       • doprava vlaky: do 30.6. 2018 – po tomto termíne si žiak predĺži platnosť prostredníctvom terminálu, ktorý bude v budove našej školy (predĺžiť platnosť si môžu len žiaci, ktorí budú pokračovať v štúdiu na našej škole)
       • zľavy v obchodoch, kníhkupectvách, reštauráciách ...   sú platné do 30.9.2018

       Držiteľ preukazu si bude môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu, kde nájde všetkých partnerov (na celom svete)  a ktorá nahrádza plastový preukaz. Po prihlásení do aplikácie sa totiž každý držiteľ preukazu môže preukázať aj virtuálnym preukazom v tejto aplikácii a uplatniť si tak zľavu(aplikácia neslúži na dopravu).

       Po obdržaní preukazu – pred prvým použitím na železnici - je potrebné ísť na železnicu preukaz aktivovať (registrovať ISIC). Pre autobusovú dopravu to netreba – preukaz platí hneď.

        

      • ŠKOLA ROKA

      •   Príjemná atmosféra a srdečnosť širokého kolektívu hostiteľskej školy – ZŠ Nábrežná Nové Zámky - to všetko naznačovalo, že celoštátne vyhodnotenie ŠKOLY ROKA za školský rok 2016/2017 bude patriť k príjemným podujatiam v jeho už pomerne bohatej histórii. Všetko išlo dňa 8.11.2017 presne podľa časového harmonogramu a v duchu precízne pripravenej réžie pod vedením riaditeľa školy a jeho pedagogického zboru.

            Na podujatí sa zúčastnili čestní hostia, medzi ktorými nechýbal predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marian Majzlík, riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký, čestný predseda SAŠŠ Anton Javorka. Potleskom prítomní privítali aj vynikajúceho bývalého slovenského futbalistu Jozefa Štibrányiho či slovenského reprezentanta v hádzanej Tomáša Stráňovského.

            Starostlivo pripravený program zostavený z vystúpení žiakov ZŠ Nábrežná Nové Zámky vypĺňal prestávky medzi vyhodnotením jednotlivých kategórií. Nás teší, že medzi päticou ocenených stredných škôl z celého Slovenska v kategórii chlapcov a dievčat ani tento rok nechýbalo Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava. Škola tak získala nielen honor Školy roka, ale aj finančné ocenenie na nákup športových pomôcok.

          

      • Deň pomoci deťom

      • Naša škola sa aj tento rok zapojila do celonárodnej charitatívnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa uskutoční 10. 11. 2017 v uliciach miest a obcí Slovenska.

       Hodina deťom je verejná zbierka v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

      • Literárno-dejepisná exkurzia Dobrá voda – Modra

      • Žiaci prímy, sekundy a tercie absolvovali v októbri 2017 exkurziu, ktorú pre nich pripravili profesorky slovenského jazyka. Hlavným zámerom bolo spoznať miesta kde žili, tvorili, zomreli a sú pochovaní národný buditelia Ján Hollý a Ľudovít Štúr. Viac sa  dočitate v sekcii PK SJL

     • Súťaž iBobor
      • Súťaž iBobor

      • V dňoch 6.-10.11.2017 sa uskutoční školské kolo celoslovenskej informatickej súťaže iBobor v učebniach P1 a P2. Prihlásení žiaci sú uvedení v priloženom zozname, kde nájdu presný dátum a čas súťaže.

       iBobor_2017_rozpis.pdf

      • Olympiáda v Anglickom jazyku

      •  

       Dňa 14. 11. 2017 sa uskutoční na našej škole olympiáda v anglickom jazyku!

        

     • Potulky Malým Rímom
      • Potulky Malým Rímom

      • V nedeľu, 17. 9. 2017, sa členovia biologického krúžku, s Mgr. Duchoslavovou, zúčastnili na prednáške v teréne Kamenného mlyna v rámci mestom Trnava organizovaných potuliek Malým Rímom. Viac sa o akcii dočítate  v  PK Človek a príroda

        

     • Vzdelávanie v prírode - Trnavské rybníky
      • Vzdelávanie v prírode - Trnavské rybníky

      • V piatok, 8. septembra 2017, sa študenti druhého ročníka, v rámci voliteľného predmetu Cvičenia z biológie zúčastnili na poznávacej exkurzii v Chránenom areáli Trnavské rybníky. Ako sa exkurzia vydarila si prečítajte v  PK Človek a príroda

                                                                   

     • Metodický seminár na tému Genetika
      • Metodický seminár na tému Genetika

      •      V stredu 13. 9. 2017 sme využili ponuku Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Dekanátom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnili sa na Metodickom seminári pre učiteľov biológie na tému GENETIKA. Viac informácii nájdete v  PK Človek a príroda

     • Noc výskumníkov v Starej tržnici
      • Noc výskumníkov v Starej tržnici

      • 29. septembra 2017 sa členovia biologického krúžku zúčastnili na Noci výskumníkov v Bratislave v Starej tržnici.  Čo tam zažili, s kým a s čím sa tam stretli, si môžete prečítať PK Človek a príroda

     • Návšteva v Centre vedecko-technických informácií SR
      • Návšteva v Centre vedecko-technických informácií SR

      •      Vo štvrtok, 26. októbra 2017,  sa študenti seminárov z biológie a chémie z tretích a štvrtých  ročníkov, septimy a oktávy,  zúčastnili exkurzie v Centre vedecko-technických informácií SR Bratislave. Na prednáške Potrebujeme vakcíny proti vírusom? a v diskusii po nej, získali informácie o vírusoch, o potrebe očkovania proti nim, ale aj o tom, prečo sa nedajú vyrobiť univerzálne vakcíny...

     • Týždeň vedy
      • Týždeň vedy

      •   8.11.2017 sa vyše 100 študentov prírodovedných seminárov a cvičení z druhých, tretích a štvrtých ročníkov zúčastnilo, v rámci Týždňa vedy,  Workshopu o prírodných vedáchna tému: Technológie budúcnosti. Viac  PK Človek a príroda

      • Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii

      • Upratovačka v poobedňajšej zmene

       Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

                                                  poobedňajšia zmena od 12:00  - 20:00 hod.

        

       Predpokladaný nástup do práce: 1. 1. 2018

       Podmienky prijatia:

       • zdravotný stav zodpovedajúci pracovnej pozícii, bezúhonnosť, zodpovednosť a samostatnosť

       Požadované doklady:

       • písomná žiadosť

       Bližšie informácie v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 14:00 hod.  na tel. čísle 033/55 838 20

       Žiadosti zasielajte na adresu školy.

      • Fyzikálny náboj 2017

      • Blahoželáme nášmu úspešnému tímu zo IV.B - Duda, Fried, Klenovič, Réves, Trajlínek k vzornej reprezentácii našej školy v riešení netradičných fyzikálnych úloh. Náš tím obsadil krásne 27. miesto z 55 tímov zo slovenských  gymnázií. Celoslovenské výsledky.

     • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE
      • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE

      • Exkurzia Francúzsko - PROVENCE - Obrázok 1

       Exkurzia do Francúzska – Provence


                 V dňoch 21. 9. - 26. 9. 2017 sme my, žiaci druhého, tretieho aj štvrtého ročníka, navštívili čarovný región Francúzska  Provence, ktorú organizovala PK cudzích jazykov.

                Naša exkurzia sa začala tranzitom cez Rakúsko a Taliansko. Na počudovanie, cesta ubehla veľmi rýchlo a my sme sa po osemnástich hodinách ocitli v krásnom Monaku. Deň sa začal prechádzkou po Monaku, navštívili sme kniežací palác  a Oceánografické múzeum.

       Po namáhavom, ale o to krajšom slnečnom dni, sme sa presunuli do Nice, kde sme strávili prvú noc. Na druhý deň sme sa zobudili do upršaného rána, avšak ani takéto počasie nám nepokazilo naše plány vidieť Nice. Celé dopoludnie sme strávili prehliadkou Nice, kde nás asi všetkých najviac zaujalo more, trhy, ale, samozrejme, aj celková atmosféra  mesta.

       Popoludní sme navštívili Múzeum levandule. Tu sme sa nadýchali nielen krásnej levanduľovej vône, ale nasali sme aj vône francúzskeho južanského vidieka. V podvečerných hodinách sme sa presunuli do Avignonu, kde sme si prešli  pápežský palác a videli krásy tohto mesta vrátane povestného Avignonského mosta.

       Tretí deň začal prechádzkou po unikátnom rímskom viadukte  Pont du Gard a pokračoval návštevou rímskeho amfiteátra v Arles, kde bývajú býčie zápasy dodnes! V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do dedinky Saint – Maries de la Mer,  kde sme mohli využiť čas tak,  ako to každému vyhovovalo. Večer sme sa presunuli do Marseille, kde sme strávili poslednú noc.

       Náš posledný deň bol jeden z najkrajších! Doobeda sme sa preplavili na romantický ostrov If, známy z románu Gróf Monte Christo. Boli sme oslovení francúzskymi stredoškolákmi a zapojili sme sa do tanca, aby sme podporili ich školský projekt. Ďalším naším cieľom  bolo  vidieť baziliku čiernej Madonny – Notre Dame de la Garde, ktorá sa honosne vyníma nad mestom. Zvyšok dňa sme mali pre seba a väčšinou sme ho využili nákupmi a poznávaním mesta v okolí prístavu. Náš posledný deň sme ukončili NAJLEPŠOU večerou, ktorá bola typicky francúzska! Nakoniec sme sa najedení, spokojní, očarení,  ale aj smutní vybrali na dlhú cestu na Slovensko.

        Z Provensálska si všetci odnášame nezabudnuteľné zážitky a sme vďační, že sme takéto niečo mohli zažiť.

        

        

        

     • PK ZDRAVIE A POHYB
      • PK ZDRAVIE A POHYB

      • Výsledky našich žiakov v školských športových súťažiach za mesiac september 2017 nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada