• Novinky

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • Eliška Horváthová a Terka Gregušová z II.B, dobrovoľníčky  Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a hydrocefalus, pripravili prednášku o tomto hendikepe. Viac sa dozviete v  PK Človek a príroda

     • Športovec školy za rok 2016
      • Športovec školy za rok 2016

      • V 17. ročníku ankety o najlepšieho športovca  Športového gymnázia J. Herdu v Trnave zvíťazil plavec Adam Halas. Viac sa dočítate (+ video) v sekcii Športovec roka

     • Maturita 2017
      • Maturita 2017

      • V časti Maturita sú po prihlásení zverejnené informácie o EČ a PFIČ MS 2017 - skupiny písomnej formy, informácie pre žiaka, vzory odpoveďových hárkov, pokyny k vypĺňaniu OH .... Informácie o EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené aj na nástenke pri zborovni.

     • SEMINÁRE - prihlasovanie
      • SEMINÁRE - prihlasovanie

      • Na semináre v školskom roku 2017/2018 je možné prihlásiť sa pomocou www.gymbott@edupage.org - komunikácia - prihlásenie. Aplikácia je prístupná len cez stránku školy, nie je možné prihlásiť sa pomocou mobilnej aplikácie. Prihlasovanie je spustené od 9.1.2017 do 24.3.2017.

     • Úspechy žiakov
      • Úspechy žiakov

      • V Divadle Jána Palárika v Trnave sa oceňovali najlepší športovci roka 2016 v TTSK. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

     • Ponuka voliteľných predmetov na šk. rok 2017/18
      • Ponuka voliteľných predmetov na šk. rok 2017/18

      • V sekcii PREDMETY - SEMINÁRE je aktualizovaná ponuka voliteľných predmetov na školský rok 2017/18. Termín záväzných prihlášok je 24.3.2017.

     • Olympijský víťaz na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave
      • Olympijský víťaz na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave

      • Trnavský olympijský klub inicioval návštevu majstra sveta a olympijského víťaza v atletike Mateja Tótha na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave.  Žiaci školy privítali vzácneho hosťa v pondelok 5.12.2016 spontánnym potleskom. Po úvodnom slove odovzdal riaditeľ školy, Jozef Jančovič, mikrofón olympijskému šampiónovi, ktorý nezostal nič dlžný svojej povesti vyštudovaného žurnalistu a pútavým spôsobom podal žiakom školy svoje zážitky z brazílskeho Ria de Janeiro, kde ako prvý atlét v novodobej histórii Slovenska získal olympijské zlato. S úsmevom na tvári a pokorou v srdci sa pri rozprávaní vrátil aj k svojim športovým začiatkom a ochotne odpovedal na všetky otázky zvedavého publika. Zároveň zdôrazňoval potrebu kvalitného vzdelania, a tak motivoval mladých športovcov k zodpovednému plneniu si nielen svojich športových, ale i študijných povinností. Najväčším zážitkom pre všetkých zúčastnených bola istotne možnosť  dotknúť sa zlatej olympijskej medaily, ako i možnosť zvečniť sa s olympijským víťazom na spoločnej fotografii.

       Olympijský víťaz na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave - Obrázok 1

     • Duel gymnázií
      • Duel gymnázií

      • 16.11.2016 sa konal na škole 2.ročník podujatia úspešného podujatia, o ktorom sa môžete viac dočítať v sekcii Duel gymnázií.

     • Úspechy žiakov
      • Úspechy žiakov

      • Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl každoročne oceňuje študentov za mimoriadne výsledky a úspechy dosiahnuté v športových a vedomostných súťažiach. Medzi ocenenými nechýbali ani naši žiaci. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada