• Novinky

     • Verejná zbierka Biela pastelka
      • Verejná zbierka Biela pastelka

      • Športové gymnázium Jozefa Herdu sa dňa 22.9.2017 zúčastnilo verejnej zbierky Biela pastelka 2017, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Organizáciu na škole mala študentská rada. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 106,12 €. Za celý Trnavský kraj sa vyzbierala suma 10 690,23€.

       Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k verejnej zbierke a tým zabezpečili napr.  bezplatné sociálne služby pre zrakovo postihnutých.

       Verejná zbierka Biela pastelka - Obrázok 1

        

        

     • Exkurzia do Provensálska
      • Exkurzia do Provensálska

      • Exkurzia - FRANCÚZSKO

       Predmetová komisia cudzích jazykov zoorganizovala exkurziu do južného Francúzska.

       Termín: 21.9.- 26.9.2017

       Program zájazdu:

                         1. deň:     odchod zo Slovenska v poobedňajších  hodinách , cesta cez Rakúsko a Taliansko

       2. deň:     V ranných hodinách príchod do Monaca. Prehliadka Kniežacieho paláca + výmena stráží. Popoludní cesta vláčikom do Monte Carla, návšteva Oceánografického múzea. Po rozchode presun autobusom do Nice. Ubytovanie v blízkosti Nice.

       3. deň:    Dopoludnia prehliadka Nice, presun do Avignonu. Cestou navštívime Múzeum levandule. Prejdeme po Avignonskom moste „Sur le pont d´Avignon“ a navštívime Pápežský palác. Ubytovanie v Avignone.

       4. deň: Ráno uvidíme unikátny rímsky viadukt v Pont du Gard, presun do Arles - návšteva rímskeho amfiteátra. Popoludní navštívime Camargue - prírodný park s plameniakmi a divokými kamargskými koníkmi. Saint - Maries de la Mer - 40-minútový okruh vláčikom nám umožní vidieť deltu rieky Rhone. Večer presun do Marseille, ubytovanie.

       5.deň:  Navštívime jedno z najstarších francúzskych miest - Marseille. Doobeda sa preplavíme na romantický ostrov If, známy z románu Gróf Monte Cristo. Uvidíme tiež baziliku čiernej Madonny Notre Dame de la Garde, románsko-byzantskú katedrálu de la Major. Podvečer odjazd na Slovensko.

       6. deň: príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách

        

      • Exkurzia do Bratislavy

      • Vo štvrtok 28.9.2017 študenti IV.B triedy absolvovali exkurziu po všetkých dôležitých miestach a pamiatkach v Bratislave s výkladom v anglickom jazyku, ktorý si sami pripravili.

       Exkurzia do Bratislavy - Obrázok 1

     • Opravný termín - ÚFIČ MS
      • Opravný termín - ÚFIČ MS

      • Opravný termín - ústna maturitná skúška

       11. september 2017 - SJL, ANJ-B2, BIO, OBN, MAT

       12. september 2017 - DEJ

       Žiaci, ktorí majú opravnú maturitnú skúšku, dostanú pozvánku s presným harmonogramom.

     • Dni zdravia 2017
      • Dni zdravia 2017

      • V dňoch 15. - 16.6.2017 organizovalo Športové gymnázium J. Herdu ako súčasť projektu mesta Trnava Dni zdravia 2017

     • Výročná správa
      • Výročná správa

      • O všetkom dôležitom, čo sa počas školského roka 2016/2017 udialo na našej škole, o našej práci a našich výsledkoch sa dočítate vo výročnej správe za školský rok 2016/2017, ktorú nájdete v sekcii Výročná správa.

     • Exkurzia na trnavskej skládke
      • Exkurzia na trnavskej skládke

      • 22.5. boli študenti  druhého a tretieho ročníka, navštevujúci cvičenia z chémie a semináre z chémie, s vyučujúcimi Ing.Svobodovou a Mgr.Szalóovou  na exkurzii na trnavskej skládke komunálneho odpadu. Viac a aj foto je v PK Človek a príroda

     • Exkurzia v botanickej záhrade
      • Exkurzia v botanickej záhrade

      •    31.mája 2017 sa všetky triedy prvého ročníka zúčastnili exkurzie v bývalej botanickej záhrade MtF STU. Každý žiak si pripravil prezentáciu jedného stromu, ktorý na mieste predstavil svojim spolužiakom. Takéto interaktívne vyučovanie sa veľmi páčilo vyučujúcim aj študentom. Viac nájdete v PK Človek a príroda

     • Exkurzia do Štrasburgu
      • Exkurzia do Štrasburgu

      • 11. - 15. 6. 2017 Štrasburg

       Na pozvanie europoslanca Branislava Škripeka sa v dňoch 11. – 15. 6. 2017 Filip Funovič, Lukáš Molnár, Lucia Pončáková, Simona Škrabáková Richard Tomly a Mgr. Eva Luikovičová zúčastnili na exkurzii v Štrasburgu. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu, prácou zamestnancov tejto významnej európskej inštitúcie, predstaviť im našu školu a v neposlednom rade si pozrieť mesto Štrasburg.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 10. mája sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B,C a D. V kategórii C nás reprezentoval Gregor Lesay z II.A.   PK Človek a príroda

      • PK Človek a spoločnosť

      • 5. 4. – 7. 4. 2017  XIX. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv Andrea Orešanská zo IV.B získala 1.  miesto za úvahu písanú v anglickom jazyku na tému „Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy?“ Garantom bolo UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a AllianzKulturstiftung: Projekt „Vzdelanie pre Európu práv“.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) premenili dievčatá zo súčasnej IV.B, pod vedením pani profesorky  Duchoslavovej a v spolupráci s ochotnými rodičmi, krásnu zeleň okolo školy na malú školskú botanickú záhradu. Dievčatá vyrobili k jednotlivým exponátom pútavé informačné tabuľky. Už teraz využívame botanickú záhradu vo vyučovaní a niektoré triedy ju dokonca plánujú rozšíriť o „svoje“ stromy.  Tešíme sa, ďakujeme! Foto si budete môcť onedlho pozrieť vo fotogalérii.  PK Človek a príroda

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 19. apríla sa zúčastnili vyučujúce biológie, chémie a geografie na vzdelávaní v prírode v priestore Zámockého ostrova zámku Orth an der Donau v Národnom parku Donau Auen. Viac sa dočítate v  PK Človek a príroda

     • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017
      • MATURITA 2017 - Výsledky EČ a PFIČ MS 2017

      • Oficiálne výsledky EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené po prihlásení.

       Ústne maturitné skúšky začínajú 29.5.2017

       Maturitný rozvrh žiaka je zverejnený po prihlásení.

     • Výsledky prijímacích skúšok
      • Výsledky prijímacích skúšok

      • V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnené výsledné kódované poradie uchádzačov prihlásených do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Všetci uchádzači úspešne vykonali prijímacie skúšky a splnili kritériá. Zápis prijatých uchádzačov podľa plánu výkonov sa uskutoční 19.5.2017 od 10:00 - 15:00 v riaditeľni. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

     • Ponuka práce
      • Ponuka práce

      • Prijmeme do školskej jedálne od 1. septembra 2017 :  
        
        1  kuchárku na dvojzmennú prac. dobu s výučným listom kuchár alebo cukrár
        
        2  pomocné kuchárky - nevyučené v odbore, na jednozmennú prevádzku
        
       Kontakt:   Oľga Škultétyová, vedúca ŠJ
                        033/5521207
                        033/5521206
     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 28.apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády kategórie C.  Účastníci aj ich výsledky sú v  PK Človek a príroda

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • 6.apríla 2017 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Naši študenti zabojovali aj v tejto súťaži, a ako sa umiestnili, si môžete pozrieť v PK Človek a príroda  

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada