• Novinky

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Prijímacie skúšky na študijný odbor 7902J gymnázium sa uskutočnia 9.5.2017 - 1. termín o 8:00, 11.5.2017 - 2. termín o 8:00.

       V sekcii Prijímacie skúšky  je zverejnený kódovaný zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle §  65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov (v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%) a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

       Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude dňa 11.5.2017 od 9:00-11:00.

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • V utorok 28.2.2017 sa študenti z II.A a II.B zúčastnili na filmovom predstavení Nebo a ľad o výsledkoch práce francúzskeho glaciológa Clauda Loriusa. Viac nájdete v PK Človek a príroda

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 9.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 28-30.3.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky
      • Prijímacie skúšky

      • Aktualizované výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne na školský rok 2017/2018 žiakov 5.roč. ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 4.-5.4.2017, nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • O princípoch stravovania v tomto ročnom období nám prišla porozprávať doktorka hygieny výživy MVDr.Elena Jandová. Viac sa dočítate v sekcii PK Človek a príroda

     • PK Človek a príroda
      • PK Človek a príroda

      • Eliška Horváthová a Terka Gregušová z II.B, dobrovoľníčky  Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a hydrocefalus, pripravili prednášku o tomto hendikepe. Viac sa dozviete v  PK Človek a príroda

     • Športovec školy za rok 2016
      • Športovec školy za rok 2016

      • V 17. ročníku ankety o najlepšieho športovca  Športového gymnázia J. Herdu v Trnave zvíťazil plavec Adam Halas. Viac sa dočítate (+ video) v sekcii Športovec roka

     • Maturita 2017
      • Maturita 2017

      • V časti Maturita sú po prihlásení zverejnené informácie o EČ a PFIČ MS 2017 - skupiny písomnej formy, informácie pre žiaka, vzory odpoveďových hárkov, pokyny k vypĺňaniu OH .... Informácie o EČ a PFIČ MS 2017 sú zverejnené aj na nástenke pri zborovni.

     • SEMINÁRE - prihlasovanie
      • SEMINÁRE - prihlasovanie

      • Na semináre v školskom roku 2017/2018 je možné prihlásiť sa pomocou www.gymbott@edupage.org - komunikácia - prihlásenie. Aplikácia je prístupná len cez stránku školy, nie je možné prihlásiť sa pomocou mobilnej aplikácie. Prihlasovanie je spustené od 9.1.2017 do 24.3.2017.

     • Úspechy žiakov
      • Úspechy žiakov

      • V Divadle Jána Palárika v Trnave sa oceňovali najlepší športovci roka 2016 v TTSK. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada