• Novinky

     • Výročná správa
      • Výročná správa

      • Vedenie Športového gymnázia Jozefa Herdu praje všetkým študentom príjemné prežitie letných prázdnin.

       O všetkom dôležitom, čo sa udialo počas školského roka 2015/2016 sa môžete dočítať vo výročnej správe.

      • Platba rodičovského príspevku

      • Rodičovský príspevok  (ZRPŠ) pre školský rok 2016/2017 je možné zaplatiť v hotovosti triednemu učiteľovi žiaka alebo prevodom na účet Rady rodičov.

       Číslo účtu rady rodičov 1450411004/1111 vo forme IBAN SK83 1111 0000 0014 5041 1004. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a názov triedy, ktorú navštevuje.

     • Exkurzia - Anglicko - Londýn - október 2016
      • Exkurzia - Anglicko - Londýn - október 2016

      • Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje v októbri 2016 exkurziu do južného Anglicka a Londýna.

       Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente - exkurzia_Londyn_2016.pdf

     • Výsledky MS 2016
      • Výsledky MS 2016

      • Výsledky z EČ a PFIČ MS 2016 sú prístupné na webovom sídle školy po prihlásení.

     • Prijímacie konanie
      • Prijímacie konanie

      • V sekcii Prijímacie skúšky je zverejnený kódovaný zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienku v zmysle §  65 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.

     • Ústna forma internej časti MS 2016
      • Ústna forma internej časti MS 2016

      • Maturitný rozvrh je prístupný všetkým maturantom po prihlásení.

     • Futbalisti úspešní na majstrovstvách sveta stredných škôl
      • Futbalisti úspešní na majstrovstvách sveta stredných škôl

      • Školské družstvo futbalistov sa vrátilo zo stredoškolských majstrovstiev sveta vo futsale s veľkým úspechom. Obsadili konečné 6.miesto v konkurencii 22 družstiev z celého sveta. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

      • Prijímacie skúšky

      • Výsledky talentových skúšok žiakov 5.ročníka ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 5.4. - -6.4.2016 nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

      • Prijímacie skúšky

      • Výsledky talentových skúšok žiakov 9.ročníka ZŠ, ktoré sa konali v dňoch 30.3.-1.4.2016 nájdete v sekcii Prijímacie skúšky

     • Futbalisti na školské majstrovstvá sveta
      • Futbalisti na školské majstrovstvá sveta

      • Dňa 8.3.2016 zvíťazili naši futbalisti v kvalifikácii o postup na školské majstrovstvá sveta vo futsale a postupujú tak na záverečný turnaj do Chorvátska. Viac sa dočítate v sekcii Úspechy žiakov.

      • PK ZDRAVIE A POHYB

      • Výsledky školských športových súťaží, ktoré sa konali v mesiaci február 2016 nájdete v sekcii PK ZDRAVIE A POHYB

      • Beseda

      • 9. februára 2016 zavítal na našu školu p. profesor RNDr. Milan Lapin, významný slovenský klimatológ, vedúci katedry meteorológie a klimatológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Študenti 4. ročníka – maturanti z predmetov matematika, fyzika, chémia a biológia mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku Prognóza počasia, extrémy a klimatické zmeny.

       Beseda - Obrázok 1 Beseda - Obrázok 2 Beseda - Obrázok 3

     • Úspech v olympiáde ľudských práv
      • Úspech v olympiáde ľudských práv

      • Naša žiačka Andrea Orešanská z III.B uspela v krajskom kole Olympiády ľudských práv a postúpila do celoštátneho finále. Viac sa dozviete v sekcii Úspechy žiakov.

      • Nový rozvrh od 8.2.2016

      • Od 8.2.2016 platí nový rozvrh, ktorý je zverejnený v sekcii ROZVRH.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada