• Novinky

      • Školské kolo Chemickej olympiády kat. B

      •  

             Úlohy tohto ročníka Chemickej olympiády kategórie B sú zamerané na chémiu uhlíka, kremíka a ich zlúčenín - z anorganickej chémie a na názvoslovie, štruktúru, vlastnosti a reaktivitu nenasýtených uhľovodíkov a ich derivátov z organickej chémie. Náročné úlohy domáceho kola riešili Gaja KronomeDanka Woziwodská, obe z triedy II.A. Dievčatá sa úloh nezľakli a 24.3.2022 riešili aj úlohy školského kola.

       Z možných 60 bodov obe získali potrebný počet bodov, aby sa stali úspešnými riešiteľkami. Veríme, že obe postúpia do najvyššieho kola v tejto kategórii a získajú pozvánku do Krajského kola, ktoré bude 7.4.2022.

        

       Dievčatám gratulujeme a držíme palce!

                                                                                                                 Mgr.Marta Szalóová

      • MATEMATICKÝ NÁBOJ 2022

      • 18. marec 2022 patril na našej škole matematickým hlavičkám.

        

       Päť päťčlenných tímov študentov 1. - 4. ročníkov klasických i športových tried sa zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže Matematický náboj, tentokrát konanej virtuálne. Úlohou tímov je počas 2 hodín vyriešiť čo najviac príkladov. Úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu, sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť a logické myslenie.

       Našim tímom sa darilo.

        

       Zloženie a umiestnenie súťažných tímov:

        

       Junior: 151 tímov ( Slovensko )

       1. K. Martišová, Z. Mrázová, L. Podolan, S. Doboš, S. Krajčovič – 94.
       2. L. Šefčíková, P. Kollarovičová, O. Áč, D. Woziwodská, J. Popovič – 95.
       3. S. V. Lehotský, P. Tepalová, D. Vadovič, A. Benedik, T. Racek -  97.

        

       Senior: 116 tímov ( Slovensko )

       1. M. Postřimovský, M. Gregor, P. Hubina, O. Podhorský, J. Kronome – 53.
       2. N. Blatnická, S. Dutka, L.I lavský, F. Šuplata, P. Drdák – 103.

        

       Všetkým účastníkom gratulujeme, ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Školské kolo SOČ

      •      V pondelok 7. marca sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

             Porotu a spolužiakov zaujala najmä práca žiaka triedy 2.A Karola Babčana o Červenej armáde, v ktorej pútavou formou priblížil nielen jej dejiny či najvýznamnejšie bitky, ale aj výstroj a výzbroj jej bojovníkov.

             Poslucháčov zaujali okrem samotného výkladu aj viaceré dobové exponáty od tankistickej helmy, okuliarov až po dnes už znefunkčnený samopal. Práca je v týchto dňoch aktuálna aj z toho dôvodu, že v radoch Červenej armády bok po boku bojovali nielen Rusi, ale aj Ukrajinci, Bielorusi a príslušníci ďalších slovanských národov. Posolstvo ich vzájomnej spolupráce by malo byť aj pre dnešné národy bývalého Sovietskeho zväzu výzvou na spoluprácu a vzájomný rešpekt.

          Karolovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole SOČ a veríme, že sa mu podarí úspešne reprezentovať našu školu i naďalej.

      • „Čo nám google nepovie“

      • Interaktívna prednáška pre súčasných aj budúcich maturantov z chémie

         V rámci tematického celku Chémia bežného života sme 7.marca 2022 na pôde našej školy privítali Ing.Michaelu Dvorskú, komerčnú riaditeľku firmy Biomin,a.s..

           Vo svojej prednáške „Čo nám google nepovie“ nás sprevádzala svetom minerálov a vitamínov a poukazovala na ich dôležitosť a význam pre zdravie  nielen v tejto náročnej dobe. Pani inžinierka poslucháčom vysvetlila rozdiely medzi liečivami a výživovými doplnkami, oboznámila nás s filozofiou firmy, jej zameraním na využitie prírodných zdrojov a tiež s najnovšími výsledkami ich výskumu a ich uplatnením.

            V interaktívnej časti prednášky mohli študenti porovnávať zdroje informácií, uplatniť kritické myslenie nielen vo vzťahu k zdrojom  ale predovšetkým k výstupom – mohli porovnať doporučené množstvá vitamínov podľa konkrétnych zdrojov, ich vplyv a dôsledky nedostatku, príp.nadbytku, výskyt v potravinách, atď.

            Táto prednáška nám priniesla nielen nové informácie z oblasti chémie bežného života. Dozvedeli sme sa, že v našej blízkosti je malá, lokálna firma, ktorej produkty môžu byť pre každého z nás veľmi zaujímavé. A čo je nie menej dôležité, je ľudský rozmer tejto prednášky, keď pani Ing.Dvorská študentov inšpirovala, motivovala, nadchla  a tým prispela k rozvoju nových kompetencií študentov – nielen tých vzdelávacích.

        

       Ďakujeme pani inžinierke za čas, prajeme veľa dobrých nápadov a úspechov pri ich realizácii a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

        

       Mgr. Marta Szalóová

      • Druhé laboratórne cvičenie v laboratóriách FChPT STU v Bratislave

      • V stredu, 23.februára, v dopoludňajších hodinách sa naši študenti maturitného seminára z chémie zúčastnili druhého laboratórneho cvičenia v laboratóriách FChPT STU v Bratislave. Cvičenia boli tentokrát zamerané na organickú chémiu.

            Študenti si nielen vyskúšali techniky z minulej návštevy v anorganických laboratóriách a spoznali nové, ale každý urobil samostatne aj niektorú organickú syntézu. Okrem toho využili ústretovosť organizátorov LC a absolvovali aj krátke exkurzie v ich laboratóriách, kde sa bližšie oboznámili s ich prácou a tiež dostali odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa štúdia, práce aj študentského života na tejto škole.

            Ďakujeme za všetky informácie, trpezlivosť, ochotu, ústretovosť a skvelú atmosféru, ktorú nám organizátori vytvorili a tešíme sa opäť niekedy nabudúce dovidenia .

        

       Mgr. Marta Szalóová

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje